Sv. Klara, djevica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Klara, djevica
Spomendan

Čitanja: Pnz 34, 1-12; Ps 65, 1-3a. 5 i 8. 16-17; Mt 18, 15-18.

Titular: Požega – crkva sv. Klare – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 18, 15-18)

„Ako te posluša, stekao si brata.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«
»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.


Razmišljanje

Evanđeoski odlomak koji govori o bratskoj opomeni i zajedničkoj molitvi odnosi se na unutarnji ustroj Kristove zajednice – Crkve. Ono što Isus u ovom poglavlju naglašava jest načelo praštanja, oproštenja. Pozvani smo biti odgovorni za svoju braću u zajednici i spremni upozoriti drugoga kad pogriješi; još više biti spremni isto tako primiti upozorenje od drugoga. Često se puta pitamo, ostajemo u dilemi: trebam li nekoga upozoriti kad pogriješi? Jesam li spreman primit opomenu, ukor? Gospodin traži od nas zauzetost i međusobno pomaganje, traži od nas da to bude diskretno i nenametljivo. Svatko od nas pojedinačno i zajednički mješavina je dobroga i zloga. Svjedočanstvo i molitva Crkve u Nebu nailazi na odjek. U molitvi kažemo: Jer gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja medu njima. (Mt 18, 20) A to znači da je Bog s nama uvijek kad jedni s drugima surađujemo. Nastojmo uvijek biti svjesni Božje prisutnosti s nama kad prilazimo u suradnju jedni s drugima. Boga slušati, onda ćemo biti uspješni i sretni.

Vjerujem li u trenutcima molitve u to zajedništvo, u tu snagu? Mijenja li me moja molitva, životne situacije u kojima se nalazim?

Vjerujem li da Bog ima poseban zadatak sa mnom? Nastojmo uvijek s ljubavlju utjecati jedni na druge! M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)