Četvrtak dvadeset i prvog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 1 Sol 3, 7-13; Ps 89, 3-4. 12-13. 14 i 17; Mt 24, 42-51.


Evanđelje dana (Mt 24, 42-51)

„Budite pripravni!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi? Zaista, kažem vani, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«
»No, rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«


Razmišljanje

Misao vodilja današnjeg evanđeoskog od lomka je govor o budnosti. Budnost treba biti neprestana pripravnost za Gospodinov dolazak koji se može dogoditi: na kraju vremena kada dođe suditi svijet ili u trenutku naše smrti koja će biti „kraj svijeta” za svakoga pojedinog od nas i sud Gospodara svega stvorenoga. Isus ovu budnost uspoređuje najprije s budnim čuvanjem svoga posjeda od kradljivca koji se može pojaviti u trenutku u kojem najmanje očekujemo. Ovoga su „kradljivca” Crkveni Oci često poistovjećivali sa sotonom koji želi doći i uzeti nam ono najbolje i najdragocjenije što imamo od Gospodina. S jedne strane treba biti stalno budan, na oprezu da ne dođe i ne zavede nas i ne okrade sotona koji će nas mamiti dobrima ovoga svijeta, uljuljkivati, uspavljivati, jer Gospodin kasni… S druge pak strane budnost nas treba potaknuti na još intenzivniji rad na sebi, na izvršavanje obveza svoga staleža, profesije, odgovornosti za bližnje… Nama u svećeničkom staležu kojima je povjerena posebna zadaća voditi brigu za povjereno nam stado, ali i vjernicima laicima, prijeti napast odustajanja, lijenosti ili pak iskorištavanja drugog čovjeka u svrhu ostvarivanja svojih egoističnih ciljeva. D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)