Ponedjeljak dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Sol 4, 13-18; Ps 95, 1 i 3. 4-5. 11-12. 13; Lk 4, 16-30.


Evanđelje dana (Lk 4, 16-30)

„Posla me blagovjesnikom biti siromasima … Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.“

U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla
blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«
A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvori nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.


Razmišljanje

Danas svjedočimo kako Prorokova riječ, ispravno pročitana i protumačena, može pokrenuti srca i isprva zadiviti, ali u sudaru sa svakodnevicom i stvarnošću ljudskog poimanja, izazvati prijepore. To se događa u srcima ljudi među kojima je Isus odrastao, u Nazaretu, jer oni razmišljaju: ta, mi Ga poznajemo. No, Isus se ne zaustavlja na čitanju, već pokazujući povijest spasenja, navodi primjere Proroka i kako je Bog djelovao po njima – ali ,zvan Izraela. Ovo već izaziva u njima ljutnju i bijes: što On nama ima ukazivati na naše nesavršenosti, mane, nevjeru? Isus samo želi probuditi u njima tračak vjere kojim će onda rasvijetliti sumnje i ono zbog čega je On uopće u stanju tako nešto izustiti kao jedan od njih. Međutim, oni za takav put nisu spremni, uvjereni u vlastitu veličinu i nepogrješivost, reagiraju bijesom: odbacuju Isusa i ne prihvaćaju Njegovo učenje, žele Ga strmoglaviti s litice. Ovo Isusovo iskustvo s najbližima nerijetko se i danas ponavlja, ali s nama kao akterima. Tužna je to stvarnost. Isus, unatoč tome, nastavlja poučavati i naviještati. A kako je u tvome životu? Dopuštaš li Isusu da te povede kroz takvo iskustvo Svojom snagom i ljubavlju? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)