Ponedjeljak dvadeset i osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Rim 1, 1-7; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Lk 11, 29-32.

Klanjanje: Virovitica – sv. Leopold Mandić.


Evanđelje dana (Lk 11, 29-32)

„Ovom se naraštaju znak neće dati doli znak Jonin.“

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona. Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Razmišljanje

Evanđelist Luka nastavlja opisivati Isusov govor mnoštvu koje je grnulo k Njemu. Isus im kaže: Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati, doli znak Jonin. (Lk 11, 29b) Jona je za Ninivljane bio prorok koji je naviještao Božji poziv na obraćenje. Oni su prihvatili njegovu riječ, obratili se i činili pokoru. Nema koristi biti u Isusovu okruženju radoznao. Čudesni znakovi slijede iz vjere u Riječ Božju koju Krist naviješta kao novi život. U ovo naše vrijeme imamo istih ili sličnih situacija gdje uz Božju Riječ, uz sakramente, tražimo čudesa, viđenja, „iscjelitelje”, „čudotvorce”, bježanje od seminara do seminara, a istovremeno ništa ne pokušavam promijeniti u svome životu. Nađimo si vrijeme za Euharistiju, za molitvu, razmatranje, duhovno štivo. Ne bježimo od sebe, stanimo pred Isusa i recimo Mu svoj problem, situaciju. Traži s puno vjere i pouzdanja da Ga prepoznaš u jednostavnosti svakodnevnog života. Spremnost Kraljice s Juga da dođe čuti mudrost jest znak koji ukazuje na poniznost i otvorenost. Žudnja za pravom spoznajom tjera Kraljicu s krajnjega Juga do Jeruzalema. Ona je hodočasnik prema istini i spoznaji. Imamo primjer, imamo poticaj. Što me priječi u mom obraćenju? M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)