Subota dvadeset i osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Rim 4, 13. 16-18; Ps 104, 6-7. 8-9. 42-43; Lk 12, 8-12.

Klanjanje: Požeški Brestovac.


Evanđelje dana (Lk 12, 8-12)

„Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«
»I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.«
»Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«


Razmišljanje

Isus je oformio grupu učenika da budu Njegovi svjedoci, a ne Njegovi odvjetnici. Ne treba Mu da ga oni brane. Zadaća učenika nije borba s onima koji ne vjeruju u Krista, nego vjerodostojno svjedočenje o Njegovoj prisutnosti među ljudima. No, da bi se vjero valo u Isusa iz Nazareta nije dovoljno samo biti uvjeren da je On Sin Božji i da uprisutnjuje Boga ovdje na zemlji. Nužna je također i vjera u ono u što je On Sam vjerovao i ljubav onakva kavu je On imao u Sebi. Isus je duboko vjerovao u vrijednost i dostojanstvo ljudskoga bića kao i da se Božje Kraljevstvo u svijetu objavljuje putem pravednosti i jednakosti dostojanstva svih ljudi. Vjerovao je da svi trebamo sjesti za isti stol i da nitko iz toga ne može biti isključen ni odbačen. Ova Isusova vjera u `novo čovječanstvo’ bila je odraz Njegove vjere u Boga Oca. A vjera u Očevu veliku ljubav prema ljudima objavila se u Isusovim djelima, ne samo u Njegovim riječima. Isus se zauzima za potrebite, potlačene, progonjene i stjerane na rub. Iskazivao je bezgraničnu ljubav prema Svojim prijateljima i učenicima, ljubav prema svima onima kojima je nedostajalo razumijevanja i ljudske suosjećajnosti. Zbog toga se vjera u Isusa Krista danas ne može sveti samo na verbalni akt, na riječi, nego nadasve mora biti djelo solidarnosti i praktičnog pristajanja uz ono što je On predlagao; treba vjerovati u ono u što je On sam vjerovao, voljeti one kojima je On iskazivao Svoju ljubav i, u konačnici, činiti ono što je On činio. A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)