Petak trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 1 Mak 4, 36-37. 52-59; Ps 1, Ljet 29, 10. 11ab.11d-12a. 12bcd; Lk 19, 45-48.


Evanđelje dana (Lk 19, 45-48)

„Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.“

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«
I danomice naučavaše u Hramu.
A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.


Razmišljanje

Isus dolazi u Hram u kojemu Židovi po Mojsijevu Zakonu vjeruju da je Bog posebno prisutan sa Svojim Narodom. U Hramu je On u kući Svojega Oca, kako se bio izjasnio već kao dvanaestogodišnjak. On stade izgoniti prodavače. Protjerao je mjenjače novca i trgovce iz Hrama. Posegnuo je za radikalnim činom. Trgovci, a nažalost i glavari svećenički, više su se brinuli za novčano poslovanje nego za bogoslužje. Oštro im je rekao: Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku! (Lk 19, 46) Isus želi vjersku obnovu u Na rodu i Hramu, riječju i djelom naviješta On predanje srca i duha Ocu. Trebamo u hram unijeti svaki vid našega dnevnoga života: svoje obitelji i bližnje, svoj rad i odmor, tako da oni mogu biti očišćeni, posvećeni i stavljeni pod Božju zaštitu. Isus jasno i glasno ponavlja: ne možete služiti Bogu i bogatstvu, mamonu.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)