Subota trideset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: : Dn 7, 15-27; Ps Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87; Lk 21, 34-36.


Evanđelje dana (Lk 21, 34-36)

„Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«


Razmišljanje

Gospodin nas podsjeća na nestalnost ovoga života. Nije sigurno koliko ćemo ovdje biti. Ne znamo točno vrijeme odlaska s ovoga svijeta. Znamo da je Isus za naše spasenje dao Svoj život, Svoju dragocjenu Krv. Puno smo Ga koštali! On nas je učinio dostojnima Neba!

No, ako Ga sada u životu gazim i vrijeđam grijesima, ako svojim načinom života govorim: „Ne!“ Bogu, ako sada živim kao da Ga nema – kako se onda mogu nadati da ću živjeti s Njime u Vječnosti?

Zato treba u duhu bdjeti: izbjegavati grijehe i prilike za grijeh, paziti na darovano vlastito tijelo, ali i na duh. Zato valja uvijek moliti tj. biti svakodnevno s Bogom: živjeti s Njim, raditi s Njim. Kako izgleda moj život? Jesam li zahvalan za svoj život i nove prilike koje mi je Bog dao? Kako izgleda moja molitva: automatska, na brzinu ili skrušena i ponizna? Razgovaram li s Isusom za vrijeme posla i za vrijeme odmora? Trudim li se svaki dan činiti dobro svojim bližnjima – iz ljubavi prema Isusu koji je i radi njih prolio Svoju Krv? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)