Srijeda šestog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dj 17, 15. 22 – 18, 1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13-14a. 14bcd; Iv 16, 12-15.


Evanđelje dana (Iv 16, 12-15)

“Duh Istine upućivat će vas u svu istinu.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on — Duh Istine —
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima
i — navješćivat će vama.«


Razmišljanje

Isus priopćava učenicima riječi koje u ovom trenutku nisu u stanju do kraja ni shvatiti, ni prihvatiti. Nagoviješta Duha Istine koji će doći, objasniti nam što nam je činiti, voditi nas k potpunoj istini. U danas izgovorenim Isusovim riječima možemo otkriti odnos koji Ga povezuje s Ocem i istinom koja kaže da će biti poslan Duh koji će nas poučavati i umirivati naš duh i srce. Bog nam sve više otkriva otajstvo ljubavi koja povezuje Božanske Osobe: Boga Oca, Sina Isusa i Duha Ljubavi. Štoviše, poziva nas na put da se zagledani u Trojstvo sve više usavršujemo u ljubavi, da se osjetimo ljubljeni, dakle sposobni i odvažni za širenje Božje ljubavi. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)