Ponedjeljak dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 59, 3. 4-5. 12-13; Mt 7, 1-5.

Klanjanje: Oriovac.


Evanđelje dana (Mt 7, 1-5)

“Izvadi najprije brvno iz oka svoga!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne sudite
da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite
bit ćete suđeni.
I mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svomu
ne opažaš?
Ili kako možeš reći bratu svomu:
‘De da ti izvadim trun iz oka’,
a eto brvna u oku tvom?
Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«


Razmišljanje

Naše ljudsko iskustvo govori kako vrlo lako uočavamo pogrješke, slabosti, mane i zlo kod drugih. Kada ih otkrijemo i uočimo, onda ih preuveličavamo. Time, svjesno ili nesvjesno, smatramo da su oni gori ili grješniji od nas samih. Mislimo da naše slabosti, mane, naši propusti i pogrješke nisu ništa naspram njihovih. To je oholost i umišljenost. Sebe smatramo boljima i svetijima, dok je zapravo ispravnije držati suprotan stav: smatrati sebe gorima od drugih i ujedno raditi na sebi i svojim slabostima. Ne radi se o nekom pretjeranom ponižavanju i osuđivanju samoga sebe kao ni o pretjeranom isticanju svojih slabosti i svoje neznatnosti. Radi se o iskrenom i istinitom odnosu prema samome sebi, o svijesti za potrebom svog stalnog obraćenja. Radi se o ispitivanju i izgrađivanju svoje savjesti. Važno je priznati sebi i Bogu koliko sam slab i grješan i ne gledati svoje bližnje „odozgora“ – što god mi oni učinili. Važno je željeti obratiti se i ići putem svetosti, a Bog će oslobađati druge oslobađajući mene, liječiti druge liječeći mene, pomagati drugima pomažući meni, obraćati druge obraćajući mene. D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)