Petak devetnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Ez 16, 1-15. 60. 63. ili Ez 16, 59-63; Ps Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Mt 19, 3-12.


Evanđelje dana (Mt 19, 3-12)

“Zbog tvrdoće srca dopusti Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako.”

U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«
Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i — otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — pa se oženi drugom, čini preljub.«
Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«


Razmišljanje

Ako uspoređujemo ono što je bilo na početku stvaranja s onim što imamo danas, uviđamo da mnogo toga nije onako kao što je bilo tada, u početku. O kakvim bi to razlikama mogla biti riječ? Kao primjer navedimo tvrdoću našeg srca, aroganciju ljudske umišljene mudrosti, našu brigu za svoje osobne interese, naš (ne)moral i mnoge druge čimbenike. Čini se da neki ljudi Kristovo Evanđelje žele pretvoriti u „evanđelje čovjeka“. Ponekad se čini da suštinu Božje Riječi, Božje poruke, zastiremo tolikim stvarima koje sami stvaramo da su sve rjeđe vrijednosti poput jednostavnosti, poniznosti, dobrote, ispravnog slušanja i slijeđenja Božje Riječi, vršenja dobrih djela, vođenja ispravnim i dobrim stavovima, to jest Božjim stavovima. Zapitajmo se: što mislim o ljudima oko sebe danas; jesu li bili takvi otpočetka; kako su živjeli u početku i kako su njihove obitelji živjele i odnosile se jedna prema drugoj; kojim su se vrijednostima vodili u početku – jesu li to bili poštovanje, odanost, vjernost, privrženost, tolerancija, sloboda? A zatim ta ista pitanja postavimo sebi o nama samima. Svaki dan na vijestima ili oko sebe gledamo stvari za koje znamo da nisu ispravne i primjerene, a ipak se događaju. Sigurno su mnogi od nas čuli rečenicu: Prije nije bilo ovako!, ili: Da je, kao što je nekad bilo…. Kakav je moj stav, što ja mislim o svemu tvome? W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)