BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Svetkovina

Čitanja: Post 3, 9-15. 20; Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38.

Titular: Nova Gradiška, Vetovo – Bezgrješno začeće BDM – svetkovina.

Klanjanje: Slatina – sv. Josip.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

“Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Slavimo danas radosnu svetkovinu Bezgrješnog Začeća Presvete Majke našega Gospodina i naše Majke. Današnji odlomak nam je poznat jer se čita na radosne događaje i liturgijske spomendane najsvetije Marije Djevice, a predlaže ga crkvena liturgija zbog istine o Bezgrješnom Začeću. Puno svetaca i teologa govori o ovoj prekrasnoj i uzvišenoj Tajni. Nastojimo upoznavati dublje i kontempliramo ovaj privilegij čistoće od grijeha. To ne znači da Marija nije imala iskušenja, trpljenja i briga te da je imala ugodan i lagodan život. Stranice Svetog Pisma govore nam potpuno suprotno. Kao štovatelji najsvetije Majke-Djevice i kao Njezina djeca divimo se i kontempliramo ovu evanđeosku istinu o Marijnu Bezgrješnom Začeću. Nije slučajno da baš danas čitamo u Poslanici sv. Pavla Efežanima: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. Sveti Pavao piše kako mi koji smo povjerovali trebamo biti sveti i bez mane pred Bogom. Naravno nismo bezgrješni od začeća i nismo bez grijeha, ali ipak naša je zadaća biti sveti i bez mana. Nije to zadatak samo za izabrane, već za svakog kršćanina. Nitko od krštenih ne može reći kako to nije za njega. Apostol naroda piše da je Bog izabrao nas i namijenio nam da budemo sveti i bez mane. Izabrao nas je za to prije postanka svijeta. U vječnim Božjim planovima ti i ja smo izabrani da budemo sveti i bez mana. Nije li to prekrasan poziv i zadaća? Trebali bismo ovaj poziv i predodređenje smatrati privilegijem i Božjom milošću te odgovoriti iz sveg srca punim angažmanom i željom da budemo sveti i čisti za Boga. Osjećam li želju za svetošću i čistoćom? Želim li nasljedovati Mariju i Njezine vrline, a ne samo slaviti Njezinu veličinu? Hoću li odgovoriti na Božji poziv da budemo sveti i bez mane? Marijo, pomozi nam u tome. D. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)