Svetkovina Bezgrješnog začeća BDM u Novoj Gradiški

Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2022. požeški biskup Antun Škvorčević pohodio je istoimenu Župu u Novoj Gradiški te je u župnoj crkvi predvodio euharistijsko slavlje zaštitnice Župe i Dana Grada.

Na početku homilije biskup je nazočnim župljanima čestitao svetkovinu njihove nebeske zaštitnice, Bezgrješno začeće BDM, a gradonačelniku, njegovim suradnicima i svim žiteljima Nove Gradiške Dan Grada. Također im je čestitao što su se obnovom župne crkve potrudili da ona ne bude zapuštena zgrada, nego zdanje u kojem se ugodno osjećaju pred Bogom. No, ova crkva od kamena i cigle samo je znak žive Crkve u ljudima, koji su bića ranjena negativnošću te su pozvani trajno se obnavljati, ustvrdio je biskup. Podsjetio je sudionike slavlja da su svojim krštenjem ušli u takvo zajedništvo s Isusom Kristom da se zdanje njihova života ne može tako lako razoriti, jer je u njima prisutan pečat njegova Duha, životvorna snaga koja im ne dopušta da se u sebi uruše, nego ih trajno pokreće da se u suradnji s njime uvijek iznova obnavljaju.

Ustvrdio je da je Marija, Isusova Majka najveći i najbolji primjer kako se suradnjom s Duhom Svetim postaje novim uspješnim čovjekom, te joj priliči naziv napisan na Trškom Vrhu „mundi melioris origo – početak boljega svijeta“. Navedenu misao utemeljio je u naviještenoj Božjoj riječi. Kazao je da nas ulomak prvog čitanja iz Knjige postanka podsjeća kako je ne samo čovjek, nego i sva stvorena stvarnost, na neki nama nedokučiv i do kraja nerazumljiv način postala dionikom one negativnosti, koja se zove zlo. Istaknuo je kako ne možemo do kraja proniknuti zlo, ali poučeni vlastitim iskustvom itekako smo svjesni da smo duboko uronjeni u svijet zla, bez konkretnog nabrajanja svih zala koja se trenutno čine u svijetu, počevši od rata u Ukrajini, preko zlodjela u Hrvatskoj do zla koje se svakodnevno čini u našim obiteljima i u srcu svake pojedine osobe. Zlo je duhovna pojava, protivna životu, čovjeku i njegovu dostojanstvu. Ono je rana koja čovjeka duhovno razara, iracionalna stvarnost, jer se ljudskom pameću ne može razumjeti njegovo postojanje niti obrazložiti razloge zbog kojih se za njega netko opredjeljuje, ustvrdio je biskup. Kazao je kako prvo sveto čitanje predstavlja dijalog s početaka povijesti čovječanstva između Boga i čovjeka o zlu, razornoj snazi koja je zahvatila prve ljude. S obzirom na podrijetlo zla ustvrdio je da ono nema ništa s Bogom, on je njegova suprotnost, i da je ono posljedica zloporabe čovjekove slobode. Sloboda je Božji dar čovjeku, sposobnost njegova duha da bira ono što je dobro, što je u službi njegova života i dostojanstva. Međutim, tumači nam Pismo da Zmija, oličenje Zloga zavodi i vara čovjeka te on zloupotrebljava darovanu slobodu, birajući ono što je protivno njemu samome i životu. No, Bog ga nije prepustio da skonča u zlu, nego je smislio plan, projekt spasenja u čijem je središtu Žena, koja će Sinovljevom moći Zlome satrti glavu, kazao je biskup. Spomenuo je kako apostol Pavao u drugom čitanju kršćanima u Efezu pobliže tumači taj Božji plan spasenja, kojim je Bog u Sinu svome Isusu Kristu odgovorio na naše stanje ranjenosti zlom i negativnošću. On nas je u Isusu Kristu blagoslovio svakim blagoslovom, darovao nam je u njemu najviše što može, otvorio nam je sve mogućnosti neba i zemlje. U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta da budemo sveti i neporočni, bezgrješni. Biskup je naglasio da je osobit subjekt tog izabranja bila Blažena Djevica Marija, jer je nju Bog u ljubavi predodredio za majku svoga Sina Isusa Krista. Podsjetio je kako je spomenuti Božji plan spasenja bio predmet razgovora između anđela Gabrijela i Djevice Marije u Lukinom evanđeoskom zapisu koji je naviješten. Istaknuo je kako za razliku od Adama i Eve, koji su u raju zemaljskom s Bogom razgovarali o svojoj opredijeljenosti za zlo, Djevica Marija s Božjim glasnikom razgovara o svojoj opredijeljenosti da se cijelim svojim bićem i životom kao vjerna suradnica stavi u službu Božjeg nauma spasenja, izgovarajući: Evo službenice Gospodnje! Neka mi bude po tvojoj riječi!“ i po Sinu svome Isusu, u njegovoj smrti na križu bude suradnica oduzimanja Zlome i zlu njihove moći, pobjede nad samom smrću. Biskup je pozvao sudionike slavlje da se i oni, dok se opredjeljuju za različite ljudske projekte, među kojima su i projekti zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, svatko u svom životnom pozivu, po Marijinom primjeru i zagovoru opredjeljenjem svoje slobode stave u službu Božjeg projekta spasenja u kojem je osigurano naše sadašnje dostojanstvo i konačna pobjeda u vječnosti. Kazao je neka budu povezani s Marijom, Isusovom Majkom takvim vjerničkim raspoloženjem srca da budu biti u okviru Božjeg nauma s nama ljudima, jer je to najsmisleniji projekt našeg postojanja u kojem možemo pobijediti zlo, zbog toga što je utemeljen na ljubavi koja pobjeđuje i samu smrt, ustvrdio je biskup. Zahvalio je Gospodinu Isusu što želi biti među nama trajno prisutan kao naša snaga u nemoći, radost u tuzi, smisao u tolikim promašajima našega zemaljskog hoda, svjetlo u mraku našeg postojanja, osobito u smrti. Također mu je zahvalio za njegovu svetu Majku, koja nas na ovom zemaljskom putu hrabri, tješi i pomaže da budemo cjelovito njegovi, njegov izabrani narod na zemlji i konačno potpuno njegovi u vječnosti. Svim sudionicima slavlja poželio je puno obnovljene radosti zbog pripadnosti Isusu Kristu u njegovoj Crkvi, u svojoj župi i u Požeškoj biskupiji.