18. ožujka 2019.

SAMO LJUDI

Bog jedini dostaje samome sebi jer može sve što želi i ne želi ništa što ne bi mogao. Mi pak ljudi ograničeni smo po samoj svojoj ljudskoj naravi. Naše granice čine nas svjesnima da smo samo ljudi, a ne božanstva. Zanimljivo: kad nastojimo biti svjesni toga da smo samo ljudi, najviše se uspijevamo otvoriti Bogu i time najviše činimo da se Bog nama približi.