Korizmena duhovna obnova svećenika i đakona Požeške biskupije

Na svetkovinu Gospodinova navještenja, 25. ožujka u Maloj dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi održana je korizmena duhovna obnova za dijecezanske i redovničke svećenike te đakone u Požeškoj biskupiji. Voditelj duhovne obnove bio je Pero Sudar, vrhbosanski pomoćni biskup. Pozdravljajući nazočne svećenike i đakone, a osobito biskupa Peru Sudara, biskup Antun je podsjetio kako je biskup Pero zadužen za katoličke škole u Bosni i Hercegovini, te je naglasio kako je znakovito njegovo vođenje ove duhovne obnove prigodom desete obljetnice Katoličke osnovne škole u Požegi i Tjedna solidarnosti katolika iz Hrvatske sa Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Program je otvorio mali Dječji zbor katoličke osnovne škole u Požegi skladbom »Ave Regina caelorum«. Potom su sudionici duhovne obnove izmolili Treći čas, nakon čega je veliki zbor Katoličke osnovne škole otpjevao skladbe: »Laudate Dominum« i »Ne boj se, Blagovjesnice Sionska«
U prvom dijelu programa biskup Sudar je održao nagovor pod naslovom »Vazmeno otajstvo – križ i nada«. Polazeći od naučavanja Drugoga vatikanskog sabora da nam je vazmenim otajstvom dana punina bogoštovlja i proizišlo čudesno otajstvo Crkve (SC, br. 5), i podsjetivši da Crkva trajno nastoji »spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu« (Ef 3, 19), biskup Sudar je ustvrdio da je svećenik pozvan trajno ponirati u značenje Kristova vazmenog otajstva i odgonetavati smisao što ga je Bog utkao u muku, smrt i uskrsnuće svoga Sina Isusa Krista. Napomenuvši da bi bez poniranja u Isusovo vazmeno otajstvo i odgonetavanja njegova smisla svećenikovo djelovanje i čitavo poslanje Crkve postalo nerazumljivo, biskup je podsjetio svećenike da je korizma osobito prikladno vrijeme za propitkivanje važnosti vazmenog otajstva za njihovo svećeničko djelovanje i za život kršćanskih zajednica koje predvode i kojima služe. U prvom dijelu izlaganja pod naslovom «Mesija ili čovječja potreba za Bogom izbaviteljem», biskup Pero je ustvrdio da je čovjekova čežnja za oslobođenjem od patnje i smrti zajednička svim religijama, ali da je u potpunosti ispunjenja jedino u Kristovu vazmenom otajstvu, premda je na prvi pogled iz ljudske perspektive izgledalo da je Božje djelo Isusovom smrću na križu doživjelo poraz, a ljudi se pokazali nesposobnima prepoznati i prihvatiti trpećeg Krista kao Mesiju. U drugom pak dijelu naslovljenom »Sluga Gospodnji ili Božja čežnja za čovjekom«, biskup Pero je istaknuo da se, premda je Bog po prorocima najavio da će njegov Sluga trpjeti i biti odbačen, Isusova patnja i sramotna smrt na križu nije uklapala u predodžbu koju su njegovi suvremenici imali o Mesiji, te da je ona sve do danas neprihvatljiva sljedbenicima velikih svjetskih religija, koji se sablažnjavaju na samu pomisao da bi Bog mogao biti izručen ljudskoj zlobi. Može se stoga s pravom reći da je Bog vazmenim otajstvom Isusove muke i smrti iznenadio ljude i našao ih nespremnima. Na čovjekovo pitanje o smislu patnje i smrti, Bog na Isusovu križu nije odgovorio riječju, nego djelom najveće ljubavi. To je uostalom i razlog zašto je Riječ tijelom postala: da bi se Bog na križu i po križu svoga Sina neraskidivo povezao sa čovjekom, jednom zauvijek skinuo omču smrti s njegova vrata i otvorio mu put u vječni život. U završnom dijelu nagovora biskup Sudar je zaključio da ljudi činom osobnog prianjanja uz Božji plan u svom životu postaju dionici otajstva Isusove muke i smrti, otvarajući se nadi uskrsnuća i vječnog života u zajedništvu s Bogom.
Nakon odmora u drugom dijelu programa najprije su učenici Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi, članovi klasične i dramske sekcije, izveli scensko uprizorenje »Ljubav Apolona i Dafne« iz Metamorfoza rimskog pjesnika Ovidija. Nakon toga biskup Sudar je u izlaganju »Katoličke škole – obveza i prilika Crkve« upoznao svećenike sa stanjem katoličkog školstva u Bosni i Hercegovini. Ukratko je prikazao povijest djelovanja Crkve na odgojno-obrazovnom području od njezinih početaka do danas, s posebnom osvrtom na ono što je s tim u svezi ostvareno na bosansko-hercegovačkom tlu od Srednjeg vijeka do danas, naglasivši da odgojno-obrazovno djelovanje Crkve nije potpuno nestalno ni u iznimno nepovoljnom razdoblju osmanlijske vladavine Iznio je podatak da trenutno u svijetu djeluje više od 250.000 katoličkih škola koje pohađa preko 60 milijuna učenika. Ustvrdio je da su katoličke škole koje su osnovane minulih dvadeset i pet godina u Bosni i Hercegovini, njih 14 u 7 centara, plod krajnje tjeskobe Hrvata s obzirom na njihov opstanak u Bosni i Hercegovini, te da su uz biskupije kao osnivače, njihovi suosnivači različite redovničke zajednice. Spomenuo je da je u proteklih 25 godina kroz crkveni odgojno-obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini prošlo 14.679 učenika, a da ih je u tekućoj školskoj godini 4.553 učenika, od čega je Hrvata 56 %, Bošnjaka 21%, Srba 6 % i ostalih 15 %. Na svršetku izlaganja biskup Sudar čestitao je učenicima i djelatnicima Katoličke osnovnoj škole u Požegi desetu obljetnicu utemeljenja.
U svom osvrtu na izlaganje biskup Antun je čestitao biskupu Peri na hrabrosti kojom se upustio u projekt promicanja katoličkog školstva u Bosni i Hercegovini. Rekao je da u Hrvatskoj trenutno djeluju 24 katoličke škole, 12 srednjih, a 12 osnovnih, a da ih Požeška biskupija ima pet – tri osnovne škole i dvije gimnazije. Premda će se broj djece u Hrvatskoj smanjivati zbog nepovoljnih demografskih kretanja, biskup Antun je izrazio uvjerenje da u katoličkim školama, ako budu kvalitetne i ako se katolički roditelji budu koristili svojim demokratskim pravom da djecu odgajaju u skladu sa svojom vjerom, nikad neće nedostajati učenika. Pozvao je svećenike da svesrdno podržavaju rad katoličkih škola u Požeškoj biskupiji, naglasivši da se putem odgojno-obrazovnog sustava – od katoličkih vrtića preko katoličkih osnovnih i srednjih škola do katoličkog sveučilišta – na najbolji način doprinosi formiranju mladih naraštaja koji će na temelju evanđeoskih vrijednosti preuzimati odgovornost u hrvatskom društvu i doprinositi njegovu razvoju i boljitku.
Potom su voditelji pojedinih pastoralnih povjerenstava izvijestili svećenike o aktualnim pastoralnim programima. Robert Kupčak, predstojnik Katehetskog ureda i voditelj Pastoralnog centra Požeške biskupije upoznao je svećenike s programom 21. Biskupijskog križnog puta mladih, koji će se održati 30. i 31. ožujka trasom od Podravske Moslavine preko Čačinaca do Slatina. Ujedno je najavio da će se u subotu, 6. travnja u Požegi održati susret animatora mladih, te obilježiti završnica ovogodišnje Katoličke malonogometne lige u Požeškoj biskupiji. Marijan Pavelić, povjerenik za duhovna zvanja, izvijestio je o održavanju susreta za ministrante sedmih i osmih razreda u požeškom Kolegiju. Ivica Žuljević iznio je najnovije informacije o biskupijskom hodočašću u Poljsku od 23. do 27. travnja ove godine.
U trećem dijelu programa svećenici i đakoni su se uputili u Katedralu na misno slavlje koje je predvodio biskup Pero Sudar u zajedništvu s mjesnim biskupom Antunom i sudionicima duhovne obnove. U homiliji biskup Pero je na temelju naviještene Božje riječi uveo nazočne u otajstvo svetkovine Navještenja Gospodnjega, ustvrdivši da njome slavimo ostvarenje Božjeg obećanja s početka povijesti spasenja kad je Bog odlučio svojom ljubavlju nadvladati zlo koje je progovorilo u ljudima, obećavši da će im poslati Spasitelja koji će ih vratiti k njemu od kojeg su grijehom odlutali. Naglasio je da se Bog u ostvarenju svog obećanja poslužio skromnom i poniznom djevojkom Marijom iz Nazareta, obdarivši je posebnom milošću da može biti dostojna u svom tijelu zažeti i roditi jedinorođenoga Sina Božjega, i svojim »Evo službenice Gospodnje« doprinijeti otkupljenju ljudskog roda. Podsjetivši svećenike da u Marijinom »Evo me«, odjekuje i njihov »Evo me« sa svećeničkog ređenja, pozvao ih da se po Marijinu primjeru i zagovoru Isus Krist u njima trajno nastani i bude nadahnuće za vjerno vršenje njihove svećeničke službe u poslušnosti Božjoj riječi.
Na svršetku misnog slavlja biskup Antun je zahvalio biskupu Peri za iskazanu bratsku srdačnost i solidarnost u nastojanju da usred mnogih hrvatskih opustošenosti ne bude opustošeno naše svećeničko srce. Preporučio se u njegove molitve, i zajamčio mu molitvenu potporu svećenika i vjernika Požeške biskupije. Zahvalio je učenicima Katoličke osnovne škole u Požegi za njihovo sudjelovanje na misnom slavlju, te im je i ovom prigodom čestitao desetu obljetnicu utemeljenja njihove škole. Biskup Pero je izrazio radost onime što je doživio u susretu sa svećenicima Požeške biskupije, te je na njihovo svećeničko djelovanje zazvao Božji blagoslov.
Pjevanje je predvodio Zbor katoličke osnovne škole u Požegi pod ravnanjem prof. Ljube Šolić.