30. travnja 2019.

TRNJE

Trnje u životu tko nije osjetio njegove ubode? Kome dnevno ne dodijavaju njegove oštrice? Nije moguće potpuno izbjeći ga u našem životu, ali zato možemo promijeniti svoj odnos prema njemu. Trnje nas ranjava, zbog njega krvarimo, ali nam može pomoći da odvojimo svoj duh od tereta materije. Ako podigneš svoj oči prema uskrslom Kristu, tvoje se trnje može pretvoriti u cvijeće.