9. srpnja 2019.

JOŠ MNOGO TOGA TREBA UČINITI

Samo onaj koji je mnogo učinio može shvatiti da još nije dosta učinio, i može otkriti koliko toga još ima neostvarenoga. Naprotiv, onaj koji malo čini olako zaključuje da je učinio dosta i da se ne treba više truditi. Papa Pio XI tu je istinu pretočio u izreku: «Nihil actum si quid agendum – Ništa nije učinjeno ako ima još nečega što treba učiniti».