20. kolovoza 2019.

POŠTIVATI BOŽJA I LJUDSKA PRAVA

Ne možemo biti pravedan prema čovjeku, ako nismo pravedni prema Bogu. Ako se niječu i ne priznaju prava Boga nad čovjekom, ne vidi se na čemu se može temeljiti poštivanje ljudskih prava. Uspjeh u društvenoj pravdi pretpostavlja nastojanje da se pravedno živi pred Bogom. Nemojmo očekivati da se može ostvariti pravda prema čovjeku ako ne radimo na pravdi prema Bogu.