29. kolovoza 2019.

POUČAVATI NEUKE
Jedno od duhovnih djela milosrđa glasi: «Poučiti neuke». U čemu? U svemu
onome što se odnosi na Boga i na kršćanske vrednote. Kako poučavati?
Poučavati u ovom slučaju znači svjedočiti svojim životom Božju opstojnost,
koja izbija iz našeg autentičnog kršćanskog života.