Susret svećenika Zapadno-slavonskog arhiđakonata u Novskoj

Jesenski susret trajne formacije svećenika Zapadno-slavonskog arhiđakonata Požeške biskupije održan je 20. studenog u prostorima Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj. Program je započeo molitvom Trećeg časa. Arhiđakon Milan Vidaković pozdravio je biskupa Antuna i svećenike iz Novljanskog i Pakračkog dekanata, predstavivši one koji su minulog ljeta nakon premještaja započeli pastoralno djelovati u određenim župama Arhiđakonata.

Biskup Antun se u uvodnoj riječi pridružio arhiđakonovom pozdravu okupljenim svećenicima te zahvalio povjerenicima za pastoral mladih i pastoral duhovnih zvanja Marijanu Paveliću i Krunoslavu Siroglaviću na spremnosti kojom će svećenicima prikazati Apostolsku pobudnicu pape Franje „Christus vivit“ u kontekstu Požeške mjesne Crkve. Pojasnio je što znači biti trijezan ili razborit svećenik usred suvremenog svijeta, na što nas poziva sv. Petar u pročitanom ulomku iz njegove Prve poslanice.  Istaknuo je kako je trezvenost ili razboritost vrlina zrele svećeničke osobe u njezinoj cjelovitosti, gdje središnje mjesto ima njegovanje duhovnog života, utemeljenog na pouzdanju u Bogu, kako nas uvjerava Apostol. Bez oslonjenosti na Boga, prolazna materijalna stvarnost preuzima prvenstvo i ostavlja svećeničku egzistenciju praznom, rađa frustracijama, nezadovoljstvom i razočaranjem. Biskup je napomenuo svećenicima kako su ovi susreti trenuci ohrabrenja te ih je pozvao da se ne prepuste općem mentalitetu individualizma i površnog konzumerizma koji ih pretvara u osamljenike, nego da trajno nastoje oko odnosa s Bogom, braćom svećenicima, biskupom i vjernicima, te međusobnom suradnjom svjedoče kako su u svijetu ali ne od svijeta.

Potom je Krunoslav Siroglavić predstavio Pobudnicu „Christus Vivit“ i stavio je u povezanost s onim što Požeška biskupija nastoji ostvarivati u pastoralu mladih.  Objasnio je strukturu dokumenta, a zatim naglasio najbitnije sastavnice sadržane u prva tri poglavlja. Marijan Pavelić je izložio „tri velike istine“ o kojima Papa u dokumentu govori, a koje su od velike važnosti za svaku mladu osobu: Bog je ljubav, Krist spašava i Krist je sada živ. Opasnost je da Isus za mlade bude uzor ponašanja, ali da ostane u prošlosti. No, On je i danas živ te s njime mladi čovjek može prijateljevati. Naglasio je kako kršćanstvo nije skup istina, nego hod s Osobom koja je donijela spasenje svakom čovjeku. Usred potrošačke kulture suvremenog društva mladi mogu biti hrabri misionari samo ako su duboko povezani s Isusom Kristom i potpomognuti njegovim milosnim darom. Krunoslav Siroglavić se potom usredotočio na društvene promjene koje spominje papa Franjo u sedmom poglavlju Pobudnice, napose na kulturu povezanu s virtualnim svijetom digitalnih sredstava komunikacije, s kojima mora računati pastoral mladih. Osvrnuo se na metode djelovanja u navedenoj kulturi, spomenuvši konkretna pastoralna nastojanja Požeške biskupije u tom pogledu.  Na koncu je Marijan Pavelić progovorio o važnosti razlučivanja poziva koji Bog upućuje mladom čovjeku i potaknuo prisutne da budu među mladima promicatelji onoga što se na razini Biskupije nastoji ostvariti s obzirom na duhovna zvanja.

Potom je Ivan Rončević, župni vikar u Župi sv. Luke Evanđelista u Novskoj predstavio Apostolsko pismo u obliku motu proprija „Aperuit illis“ kojim Papa određuje da III. nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi. Pojasnio je da bi te nedjelje okupljenim vjernicima na svetu misu trebalo snažno predočiti normativnu vrijednost Božje riječi. Istaknuo je kako je riječ Božja kadra otvoriti nam oči i omogućiti da se izvučemo iz ralja individualizma koji guši, sputava i čini naš život neplodnim, otvarajući put zajedništva i solidarnosti.

U završnom dijelu biskup Antun je svećenike upozorio kako ne mogu sve sami ostvariti što se od njih očekuje te da je za različita pastoralna područja potrebno educirati suradnike među vjernicima laicima, gdje posebno mjesto imaju animatori mladih. Podsjetio je na model suradnje koji promiče Požeška biskupija putem tri radne skupine unutar župnih pastoralnih vijeća. Najavio je da će se u skladu sa zaključkom posljednje sjednice Prezbiterskog vijeća, u prvom tjednu Došašća, na arhiđakonatskim razinama organizirati radionice za članove karitativnih skupina župnih pastoralnih vijeća s posebnim naglaskom na pastoralu starijih i invalidnih osoba. Susret je završio zajedničkom molitvom pred Presvetim.