Susret trajne formacije svećenika Posavskog arhiđakonata u Novoj Kapeli

Redoviti jesenski susret permanentne formacije svećenika Posavskog arhiđakonata Požeške biskupije održan je 21. studenog u župnoj dvorani u Novoj Kapeli. Sudionici su najprije izmolili Treći čas, a potom je riječ pozdrava biskupu Antunu Škvorčeviću i ostalim svećenicima uputio Goran Mitrović, dekan Novokapelačkog dekanata, umjesto arhiđakona Antuna Prpića, koji je bio odsutan zbog zdravstvenih razloga. Dekan je podsjetio na svećenike koji su po novom rasporedu službi ljetos premješteni u župe Posavskog arhiđakonata.

U uvodnoj riječi biskup Antun je obrazložio okupljenim svećenicima  važnost susreta njihove trajne formacije, jer se na njima upoznaju s najnovijim crkvenim dokumentima i načinom na koji će njihove odredbe ili smjernice ugraditi u pastoral požeške mjesne Crkve te i tim putem biti u zajedništvu s općom Crkvom i nasljednikom sv. Petra.  Kazao je kako je za to potrebna svećenička raspoloživost za pastoralno zalaganje, na što ih usmjerava i današnji spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije. Naime, Marija je otvorenošću i raspoloživošću svoje vjere slušala Božju riječ, o njoj razmišljala u svom srcu da bi je u životu suradnički ostvarivala. Biskup je kazao svećenicima da je u tom i njihov identitet, oblikovan krsnom milošću i sakramenta svetog reda, koji je potrebno trajno izgrađivati, pročišćavati i učvršćivati, kako ne bi postali žrtve suvremenog individualističkog mentaliteta, onesposobljeni svjedočiti kako su u svijetu ali ne od svijeta. Naglasio je kako Apostolska postsinodalna pobudnica pape Franje „Christus vivit“ stavlja u središte života mladih živoga uskrslog Isusa Krista i kako svaki svećenik koji pristupa mladima prije svake druge metode treba svjedočiti vlastito iskustvo svoje povezanosti s njime. Poželio je da im ovaj susret trajne formacije pomogne porasti u toj svijesti, podari hrabrosti i optimizma, jer im u njihovu poslanju nije povjereno ostvarivati nešto svoje, nego da Isus Krist po njihovoj raspoloživosti izvede svoje djelo spasenja.

O navedenoj Postsinodalnoj  pobudnici pape Franje „Christus vivit“ progovorili su  Krunoslav Siroglavić i  Marijan Pavelić u svojstvu biskupijskih povjerenika za pastoral mladih i pastoral duhovnih zvanja. Krunoslav Siroglavić je predstavio dokument i smjernice Svetoga Oca za rad s mladima u kontekstu današnjega društva, koji potiču Crkvu da na novi način pristupi mladom čovjeku. Naglasio je kako Crkva ne može pasivno čekati da joj mladi sami pristupe, već mora tražiti nove načine dijaloga s njima i s kulturom kojom su zahvaćeni. Kao dvije glavne linije djelovanja u spomenutom pastoralu Siroglavić je izdvojio „poziv“ koji će mlade privesti k Isusu i „sazrijevanje“ koje se događa na temelju konkretnog doživljenog iskustva. Osim toga predavač je svećenicima prikazao biskupijske projekte namijenjene mladima kao ostvarivanje onoga na što nas poziva papa Franjo te ih je pozvao na daljnju suradnju.

Potom je Marijan Pavelić sažeo pisanje pape Franje o životnom pozivu i važnosti razlučivanja rekavši, kako je osnovno  otkriti da je prijateljstvo ono što Isus želi sa svakom mladom osobom. Podsjetio je na vrijednosti obiteljskog života i duhovnog poziva, ali i poteškoće i izazove na koje mladi nailaze. Također je progovorio o biskupijskim nastojanjima kojima se mladim ljudima želi pomoći u promišljanju i traženju osobnog životnog poziva, među ostalim po Djelu za duhovna zvanja, susretima ministranata u požeškom Kolegiju, katoličkim školama i drugim projektima, te je zahvalio svećenicima na otvorenosti i pomoći koju  iskazuju u njihovu ostvarivanju.

Potom je Kristijan Perić, župni vikar u Novoj Kapeli predstavio Apostolsko pismo pape Franje u obliku motu proprija „Aperuit illis“, koje doziva u svijest važnost čitanja,  razmatranja i usvajanja i provođenja u život Božje riječi, te Sveti Otac s tim ciljem proglašava treću nedjelju kroz godina Nedjeljom Božje riječi. Upoznao je svećenike s  mogućnostima koje Papa navodi s obzirom na dublje upoznavanje i življenje Božje riječi, napose po metodi Lectio divina.

U drugom dijelu susreta biskup je – govoreći o provedbi Papinih smjernica za pastoral mladih – spomenuo kako to svećenici ne mogu sami ostvariti, te je potrebno u to nastojanje uključiti  druge vjernike, napose mlade, gdje su od velikog značenja animatori, educirani tijekom tri prošle godine. Kazao je kako se Požeška biskupija opredijelila za model oživljavanja krsnog poslanja vjernika putem triju radnih skupina u župnim pastoralnim vijećima, te da im svećenici trebaju pomoći da ga konkretno ostvaruju na različitim razinama života župne zajednice. Podsjetio je kako je na posljednjoj jesenskoj sjednici Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije donesena odluka, da se kao jedan od odgovora na iseljavanje određenog broja mlađih obitelji veća pozornost posveti pastoralu starijih i invalidnih osoba te da će u prvom tjednu došašća biti organizirani susreti na arhiđakonatskoj razini  s  radionicama za karitativne skupine župnih pastoralnih vijeća. Potom je u raspravi dotaknuto više pitanja i poteškoće s kojima se svećenici susreću u svom pastoralnom djelovanju. Susret je završio molitvom u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije.