9. prosinca 2019.

MARIJINA PUNINA SAVRŠENSTVA
«Blaženu se Djevicu uspoređuje s punim mjesecom, jer je u svakom pogledu
savršena. Dok je mjesec u svojim mijenama nepotpun, slavna Djevica Marija
nije nikada bila nesavršena: ni u svom rođenju, jer je bila posvećena već u
začeću; ni u danima svoga života, jer nikada nije sagriješila. Uvijek je sjajila
puninom savršenstva» (Sv. Antun Padovanski).