Utorak petog korizmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom  »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119, 105), biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno  stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 8, 21-30)

U ono vrijeme: ²¹ Reče Isus farizejima:

»Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći.« ²² Židovi se nato stanu pitati: »Da se možda ne kani ubiti kad govori: ‘Kamo ja odlazim, vi ne možete doći’?«

²³ A Isus nastavi:

»Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta. ²⁴ Stoga vam i rekoh: ‘Umrijet ćete u grijesima svojim.’ Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.«

²⁵ Nato mu oni rekoše: »A tko si ti?« ²⁶ Odvrati Isus: »Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što čuh od njega, to ja zborim svijetu.« ²⁷ Ne shvatiše da im govori o Ocu.  ²⁸ Isus im nato reče: »Kad uzdignete Sina čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me nauči Otac. ²⁹ Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sáma jer ja uvijek činim što je njemu milo. « ³⁰ Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega.


Poticaj na razmišljanje

Novi Isusov prijepor sa židovskim poglavarima u hramu s naglaskom na objavu njegova božanstva (»Ja jesam«), koje se ističe u 24. i 28. retku. Židovima se još jednom nudi mogućnost da rasvijetle otajstvo Sina čovječjega (usp. Dn 7, 13). No oni je tvrdokorno odbacuju, pogrešno shvativši Isusa dok govori o svom skorom odlasku  (r. 21-24), i za sebe kaže da je Božji poslanik  (25-29) i njegov konačni objavitelj (usp. Iv 5, 30; 6, 38).

Kako je moguće takvo potpuno nerazumijevanje? Zato što su oni »odozdol«, »od ovoga svijeta« (r. 23), dok je on »odozgor«; dijeli ih bezdan. Samo ga vjera može ispuniti, jer ona daje da uzdignemo pogled. Isus poziva upravo na to. Nesporazumi se ipak nastavljaju: »Oni i dalje ne shvatiše«. Isus je znak osporavan, i on će to u najvećoj mjeri biti onda kad bude uzdignut na križ, gdje će, dovršivši naum spasenja, razotkriti skrivene tajne srdaca i potpuno očitovati svoj identitet Sina koji uvijek govori i čini ono što je Ocu milo. Dok se s jedne strane produbljuje Isusova odijeljenost od njegovih protivnika, evanđeoski se ulomak zaključuje neočekivanom zabilješkom nade: »Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega« (r. 30).


Molitva

Oče, Bože ljubavi i smilovanja, ti si toliko suosjećao sa čovjekom da nisi dopustio da propadne zatvoren u tvrdokornost svog grijeha i buntovništva. Već u Starom zavjetu htio si da se zmija, donositeljica smrti, po tvom daru preobrazi u donositeljicu ozdravljenja.

Još i više, dopustio si da tvoj ljubljeni Sin u svom tijelu uzme na sebe svu stravičnost grijeha, da onaj tko ga promatra u teškoj muci križa – vrhuncu i sažetku svih ljudskih okrutnosti – ne vidi više sramotu i prezir, nego otajstvo neizmjerne ljubavi.

Nauči nas da uvijek vjerujemo da si ti Otac i da ne postoji razorno iskustvo smrti, niti užas grijeha koji po otajstvu tvoga svemogućeg suosjećanja ne bi mogao postati mjesto očitovanja tvoga milosrđa, znak života i nade.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam« (Iv 8, 27).