Ponedjeljak desetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,1-12)

The Sermon on the Mount
Carl Bloch, 1890

U ono vrijeme: ¹ Ugledavši mnoštvo. Isus uziđe na goru. I kad sjede pristupe mu učenici. ² On progovori i  stane ih naučavati:

³ »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

⁴ Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

⁵ Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

⁶ Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

⁷ Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

⁸ Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

¹⁰ Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!«

¹¹ »Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

¹² Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Tȁ progonili su tako proroke prije vas!«


Poticaj na razmišljanje

Poglavlja 5-9 Matejeva evanđelja tvore jedinstveni odjeljak, što je vidljivo iz dviju gotovo istih rečenica koje ga uokviruju (4, 23 i 9, 35). Odjeljak obuhvaća „Govor na Gori“, koji je prava magna charta Kraljevstva (pogl. 5-7) i pripovijedanje o deset čudesa (pogl. 8-9), i koji nam prikazuje Krista učitelja, čija božanska riječ nije samo autoritativna nego i djelotvorna.

Evanđelist Matej smatra Krista novim Mojsijem, onim koji priopćava „novi zakon“ na brdu blaženstava kojemu je brdo Sinaj bila anticipacija. Govor na gori je prvi od pet velikih govora što ih je Gospodin izgovorio, a počinje proglašavanjem osam blaženstava »Kraljevstva« (riječ koja se pojavljuje u prvom i posljednjem blaženstvu), kojima je pridodano deveto. Neposredna blizina Kraljevstva postaje poziv na obraćenje; eshatološka perspektiva, kojom se čini da je prožeto proglašavanje blaženstava, pretvara se u poruku spasenja i u moralni imperativ jer ocrtava »kršćanski život na savršeni način« (sv. Augustin).

Izraz »siromasi duhom«, iako se ne nalazi u Starom zavjetu (ali je prisutan u kumranskim tekstovima), odražava njegov temeljni vid: iščekivanje Kraljevstva od strane najmanjih i posljednjih. Za njih je rezerviran posjed obećane zemlje (Ps 37,11) i dakle Kraljevstva, čije je uspostavljanje po biblijskoj nadi zamjetljivo već ovdje na zemlji: »njihovo je kraljevstvo nebesko«.

Utjeha je prikazana kao Božja karakteristična značajka Boga i kao najodličniji mesijanski dar (Iz 61,2; usp. Lk 2,25). Sâm Krist se smatra Utješiteljem i pod tim naslovom naviješta dar Duha Svetoga (usp. Iv 14, 26; 15, 26; 16, 7). »Pravednost« (izraz koji se pojavljuje pet puta u govoru na gori) označava ispravno ispunjenje božanske volje, popraćeno zanosom i odlučnošću (glad i žeđ), pristup spasenju, i božanska volja će biti razlog utjelovljenja Riječi: ime će mu biti »Gospodin-pravda-naša« (Jer 23,6). Iz toga proizlazi imperativ: »Tražite najprije Božje kraljevstvo i pravdu njegovu« (Mt 6,33). Milosrđe, od božanskog svojstva postaje značajka koja obilježava učenika: »Budite milosrdni, kao što je Otac vaš milosrdan« (Lk 6,36).

»Čisto srce« je čest izraz u Starom zavjetu (Ps 24, 3s; 51,12; 73, 13; Izr 22, 11 itd.) i sinonim je izraza »jednostavno srce« (Mudr 1, 1; Ef 6,5), bez dvoličnosti (Jak 4,8). »Mirotvorac« je sâm Bog (Kol1,20), za kojega Pavao u više navrata kaže da je »Bog mira«. Njegov poslanik, Krist propovijedan je kao mirotvorni mesijanski kralj (Zah 9,9), »Knez mira« (Iz 9,15). Mir je u konačnici »dar duha« (Gal 5,22; Rim 14,17). »Sinovi mira« (usp. Lk 10,6) posljedično neće moći ne biti »sinovi Božji«. Progonstvo »zbog pravednosti« (Lk 6,29), dodatno pojašnjeno »zbog Sina. čovječjega», nije ništa drugo nego plaćanje cijene evanđeoskoj dosljednosti i svjedočenju. Poziv na radovanje u nevolji i kušnji, široko je prihvaćen u apostolskom iskustvu (Dj 5,41; 2 Kor 1,5; Jak 1,2-4; 1 Pt 1,6; 4,12-16 itd.). Udioništvo u Kristovim patnjama, prihvaćenim na korist njegove crkve (Kol 1,24), pridružuje nas slavi uskrsnuća (Fil 3,10s).


Molitva

Gospodine, Isuse Kriste, ti si uzašao na goru s učenicima da nas poučiš najuzvišenijim vrhuncima kreposti, i prenoseći nam otuda blaženstva, naučio si nas provoditi kreposni život te si nam za nj obećao nagradu. Daruj meni, krhkom stvorenju, da slušam tvoj glas, tako da se vježbam u življenju kreposti, da steknem zasluge i po tvom milosrđu zadobijem nagradu.

Učini da, dok mislim na nebesku nagradu ne odbacim njezinu cijenu, već da nada u vječno spasenje u meni ublaži zemaljsku bol i zapali moj duh za činjenje dobrih djela. Daruj meni, bijednom stvorenju, blaženstvo, plod milosti u ovom životu, da mogu uživati blaženstvo slave u nebeskoj domovini (LUDOLF SAKSONSKI, Vita Jesu Christi).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Blago siromasima duhom (Mt 5,3).