Utorak desetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,13-16)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

¹³ »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« ¹⁴ Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. ¹⁵ Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. ¹⁶ Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

 


Poticaj na razmišljanje

Tko slijedi novi zakonik života koji se nalazi u blaženstvima, bit će sol zemlje i svjetlost svijeta. Naglašavanjem osobne zamjenica »vi« čini se da se ističe razlika između kršćanskog ponašanja od ponašanja farizeja i pogana, na koje govor na gori više puta upućuje. K tome, odgovornost kršćanina ima kozmičku, planetarnu vrijednost.

Sol ima mnogo značenja. Ona je nezamjenjivi začin. Posjeduje svojstva koja čuvaju hranu od kvarenja. Korištena je u pripravi žrtava (Lev 2,13) i zadobivala dakle „posvetiteljski“ značaj; a kad bi pak izgubila moć osoliti – bivala je bespoštedno »gažena«. Konačno sol upućuje na mudrost (Mk 9,50): njome trebamo začiniti naš govor (Kol 4,6).

Učenici su »svjetlost svijeta«, ne drugačije nego je to Krist, koji je njezin izvor (Iv 8,12). »Zar se svjetiljka stavlja …«, doslovno zvuči kao paralelno mjesto u Mk 4,21. Kad se svjetiljka stavi pod posudu, ona se nužno gasi (gesta kojom se u ono vrijeme gasilo svjetlo, da se uokolo ne širi dim). Evanđelist će se u nastavku evanđelja vratiti na sliku svjetlosti (Mt 6,22s).


Molitva

Gospodine, ti koji si rekao: »Dođite k meni i bit ćete prosvijetljeni« (usp. Ps 34,6), izlij svoju svjetlost u moje srce. Zapali ognjem svoga Duha moja osjetila, da mogu »hoditi u sjaju lica tvojega« (usp. Ps 89,16). Daj da isijavam tvoju svjetlost među ljudima kako bih odagnao tamu neznanja i grijeha.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Vi ste sol, vi ste svjetlost« (Mt 5,13s).