BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 2,41-51)

4¹ Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. 4² Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom 4³  Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. 44 Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. 4⁵ I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.

4⁵ Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. 4⁷ Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. 4² Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« 4⁸ A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?«

⁵⁰ Oni ne razumješe riječi koju im reče. ⁵¹ I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu.


Poticaj na razmišljanje

Zgoda u kojoj Isus sjedi među zakonoznancima odigrala se je za vrijeme njegova prvog puta u Jeruzalemu, i daje nam uvid u važni vid hoda vjere. Isusovo ponašanje je određeno voljom Oca nebeskoga. Josip i Marija su istinski vjernici. Međutim, vjera nije neko spontano ponašanje: Božja se mudrost ne shvaća na prvi pogled. Pravi vjernik kreće u potragu za Bogom. To pak traženje nema granica, i trajno od nas zahtijeva da oplijenimo sami sebe. Bog daje da ga pronađu oni koji u toj potrazi ozbiljno uzimaju u obzir križ njihova Gospodina.


Molitva

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, Tvojemu bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu « (Lk 2,51).