Subota dvanaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 8,5-17)

U ono vrijeme, ⁵ kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: ⁶ »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.«

⁷ Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« ⁸ Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. ⁹ Tȁ i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: „Idi!“ – i ode, drugomu: „Dođi!“ – i dođe, a sluzi svomu: „Učini to“ – i učini.«

¹⁰ Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. ¹¹ A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, ¹² a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«

¹³ I reče Isus satniku: »Idi, neka ti bude kako si vjerovao!« I ozdravi sluga u taj čas.

¹4  Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. ¹⁵ Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.

¹⁶ A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi – ¹⁷ da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.


Poticaj na razmišljanje

Čudo ozdravljenja satnikova sluge zajedničko je Luki (Lk 7,1-10) i Ivanu (Iv 4,46-54). Matej nam govori o sinu-sluzi (pâis), Luka o sluzi-robu (dûlos), a Ivan o sinu (hyiós). zapravo riječ je o čudu u kojem se isprepliću Kristova čudotvorna moć koja djeluje neposredno (»u taj čas«) i na daljinu, i vjera satnika, koju Isus pohvaljuje. To je Kristu bila prigoda prokazati odbijanje njegovih sunarodnjaka i ukazati na njegove žalosne posljedice. »Plač« i »škrgut zubi« je idiomatski izraz koji označava punu svijest i veliki očaj zbog učinjenog zla.

Krist u Kafarnaumu boravi u Petrovoj kući, čija je punica bila u ognjici. Ovo je jedini slučaj u Matejevu evanđelju u kojem Isus na vlastitu inicijativu čini čudo, onim istim dodirom koji dotiče gubavca. Zanimljivo je primijetiti različite načine na koje sinoptici opisuju ovaj događaj (realizam u Mk 1,31 i nijanse u Lk 4,39). Sva se pak trojica slažu u činjenici da je odmah nakon izlječenja žena počela posluživati, prva „đakonisa“ kršćanske povijesti.

Redci 16s sažimaju Kristovo djelovanje u korist opsjednutih (o kojima Matej prije nije govorio) i bolesnih. Budući pak da je Krist došao ispuniti Pisma, donosi se tekst iz Iz 53,4, prilagodivši ga novom kontekstu: dok prorok govori i patnjama i bolima kojima će biti pogođen Sluga Gospodnji, ovdje se govori o slabostima i bolestima. Riječ je o ispaštanju koje oslobađa.


Molitva

Ti si nam, Gospodine, pokazao da »je otkupljeno samo ono što je preuzeto« (usp. Ad Gentes, 3). Zbog toga »si slabosti naše uzeo i boli ponio« i nisi tražio „žrtvenog jarca“ na kojeg natovariti zlo koje muči ljudsko srce, nego si ga ti sâm na sebe preuzeo.

Budim u sebi sigurnost da ti želiš ljudski rod vratiti u izvorno stanje ljepote i svetosti u kojem je izišlo iz ruku Stvoritelja. I dok se želim prepustiti tvom čudotvornom djelovanju, prihvaćam kazne i patnje života, da se pridružim tvojoj otkupiteljskoj muci na korist svete Crkve i cijelog čovječanstva (usp. Kol 1,24).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Samo reci riječ i ozdravit ću« (usp. Mt 8,8).