Sv. Benedikt, opat – zaštitnik Europe

Benedikt je rođen u Nursiji u Umrbriji oko 480. godine. Pustinjački život je započeo u Subiacu, gdje je sabrao učenike, zatim se sklonio u Cassino, gdje je osnovao poznati samostan i napisao Pravilo koje se proširilo u sve krajeve. Njegov slogan Ora et labora (Moli i radi!) spomenik je Evanđelju koje oblikuje ljudsko društvo u znaku djelotvorne ljubavi. Nazvan je praocem redovništva na Zapadu. Umro je 21. ožujka 547. No već od 8. stoljeća u mnogim se krajevima njegov spomen slavio na današnji dan. Zaštitnikom Europe proglašen je 1964. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 19, 27-29)

U ono vrijeme: Petar upita Isusa:
2⁷ »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?«
2⁸ Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 2⁹ I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«


Poticaj na razmišljanje

Reći »da« Isusovu pozivu možda znači reći »ne« opravdanoj udobnosti i sigurnosti koju svijet nudi. Jasno je to u Petrovu iskazu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« (r. 27). Trebam stati na Božju stranu. Isusovi sljedbenici često se čine čudni i naivni u očima ljudi ovoga svijeta. Trebam biti spreman napustiti mentalitet, načine i običaje svijeta. Trebam biti prepoznatljiv kao onaj koji vjeruje u Boga, a oznake takvoga vjernika su: poštenje, čistoća srca, nesebičnost, ljubav, zahvalnost i poniznost.


Molitva

Sveti Benedikte, ti si se potpuno predao Bogu i živio si samo za njega. Svojim primjerom, svojom vjerom i ljubavlju prema Bogu potaknuo si tolike plemenite duše da prihvate ideale redovničkog života. Oče Benedikte, zagovaraj nas kod Boga da privučeš k sebi sve duše koje poput tebe žele živjeti u vjernosti Evanđelja. Sveti Benedikte, brani nas od Zloga koji hoće da zastranimo s Božjeg puta, puta dobra, ljubavi i istine. Zaštiti nas od neprijateljevih zasjeda, spasi nas od njegovih zamki, učvrsti nas protiv napasti i budi uz nas na našem smrtnom času. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti i život vječni baštiniti. « (Mt 19, 28s)