SVETA MARIJA MAGDALENA

Marija iz galilejskog gradića Magdale, nakon što je Isus iz nje izagnao sedam zloduha (usp. Lk 8, 2), zajedno s još nekim ženama postala je njegovom učenicom. Bila je nazočna kod njegove smrti i na uskrsno jutro veoma rano prva je vidjela uskrslog Gospodina. Njezino je štovanje u zapadnoj Crkvi rašireno posebno u 12. stoljeću. Papa Franjo prigodom Izvanrednog jubileja milosrđa uzdigao je liturgijski spomen sv. Marije Magdalene na stupanj blagdana., govoreći o Mariji, ističu poruku: »Bog je htio postaviti Mariju Magdalenu kao živi primjer pokore za sve grješnike, da se nitko ne obeshrabri veličinom svojih zlodjela nego da se uzda u beskrajno Božje milosrđe« (Cornelius a Lapide).

Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 20, 1-2. 11-18)

¹ Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. ² Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.« ¹¹ A Marija je stajala vani kod groba i plakala. ¹² Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo – jedan kod glave, drugi kod nogu. ¹³ Kažu joj: »Ženo, što plačeš?« Odgovori im: »Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše.« ¹⁴ Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. ¹⁵ Kaže joj Isus: »Ženo, što plačeš? Koga tražiš?« Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: » Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti.« ¹⁶ Kaže joj Isus: »Marijo!« Ona se okrene te će mu hebrejski: »Rabbuni!« – što znači: »Učitelju!« ¹⁷ Kaže joj Isus: »Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.« ¹⁸ Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: »Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao.«

Poticaj na razmišljanje

Svjedoci vjere u uskrsnuće. Evanđelist Ivan koristi prizor praznog groba da opiše kako se u apostolima postupno rađa vjera u uskrsnuće. Prazni grob je znak koji daje najprije pomisliti na odnošenje tijela (r. 1-2). Međutim, kad pripovijeda o ukazanjima uskrslog Gospodina, on pritom nema apologetsku nakanu, kako je to slučaj u sinoptičkim evanđeljima. Ivan je jednostavno usredotočen na to da svojim čitateljima pokaže na koji je novi način Gospodin prisutan među svojima: to je prisutnost koja se ne dohvaća osjetilima i koja više nije povezana sa zemaljskim datostima ljudskih odnosa (r. 14), ali o kojoj se barem može reći da je utemeljena u Isusovu novom zajedništvu sa svojim Ocem (r.17). Nakon ustajanja iz groba Isus može biti povezan sa ljudima svih vremenâ i prostorâ.

Molitva

Sveta Marijo Magdaleno, koja si u suzama prišla Isusu Kristu, vrelu milosrđa, a on ti je oprostio grijehe i utješio te u tvojoj gorkoj boli. Izmoli i meni grješniku suze poniznosti i milost oproštenja grijeha. Neka po tvom zagovoru Isus, preblagi spasitelj, odagna mlitavost mojega srca i u svojoj mi ljubavi podari da prispijem do motrenja njegove slave u nebu, gdje on s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje, Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Vidjela sam Gospodina« (Iv 20, 18 ).