Sv. Klara, Djevica

Rođena je u Asizu 1193. godine. Pošla je za svojim sugrađaninom Franjom putem siromaštva i postala majkom i osnivateljicom Reda samostankinja. Provodila je strog život, bogat djelima dobrotvornosti i pobožnosti. Umrla je 1253. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 18, 1-5.10.12-14)

Simone Martini, Sveta Klara, 14. st.

U ono vrijeme: ¹ Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« ² On dozva dijete, postavi ga posred njih ³ i reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. ⁴ Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. ⁵ I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«
¹⁰ » Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«
¹² »Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zaostalom? ¹³ Posreći li mu se te je nađe, zaista kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. ¹⁴ Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.«


Poticaj na razmišljanje

Milosrđe i jednostavnost. Današnji evanđeoski ulomak – osobito u svojoj skraćenoj verziji – predstavlja primjer načina na koji su prve kršćanske zajednice Isusove izreke zadržavale u sjećanju i dalje prenosile: grupirale su ih oko ključnih riječi. Jedinstvo teksta je zbog toga umjetno, no na površinu izlaze dvije misli: važnost jednostavnosti i zadivljujuće milosrđe Božje.


Molitva

Sv. Klaro, tvoje je srce bilo tako veliko da ljubi cijeli svijet. Uzmi naše molbe u svoje čiste ruke i prikaži ih Bogu. Moli za nas da možemo jednog dana ući u radost pred Božje prijestolje. Neka sjaj tvoje savršene čistoće proguta sjene i tamu grijeha i pokvarenosti u svijetu. Zagovaraj svojom nevinošću mladež. Osiguraj mir našim domovima i slogu u našim obiteljima. Pomozi svima koji su u teškim okolnostima života, i koji su se preporučili u naše molitve. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.« (Mt 18, 3)