Subota dvadeset i šestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 10, 17-24)

U ono vrijeme: ¹⁷ Vratiše se sedamdesetdvojica radosni govoreći: »gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« ¹⁸ A on im reče: »promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. ¹⁹ Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. ²⁰ Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«
²¹ U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. ²² Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
²³ Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! ²⁴ Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli: i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«


Poticaj na razmišljanje

Kad učenici na povratku s poslanja radosni nabrajaju uspjehe, osobito nad zlodusima, Isus to odbija, jer se Crkva ne širi blistavim postignućima (r. 17-20). Pouka je to i nama danas. Može li bogata i moćna Crkva naviještati radosnu vijest Isusa Krista? Crkvene ustanove nisu u sebi loše, to je jasno; međutim, događa se da se od njih očekuje nešto što one ne mogu dati. Evanđelje se nosi jedino u praznim rukama. Isus stoga zahvaljuje Ocu na poslanju da sve objavi »malenima« (r. 21s); potom se obraća njima i obznanjuje im povlasticu koja im je dana (r. 23s). »Maleni«, to su oni, koje mudri i umni preziru; međutim, ti neuki sada mogu doći do prave spoznaje Boga, i vidjeti bolje od prorokâ i kraljeva. Vjera ne pripada području razuma; ona pripada području čežnje. Samo »razumsko« predstavljanje kršćanstva uvijek se izlaže opasnosti zanijekati Kristovo milosno djelovanje, i tada maleni više nisu povlašteni.


Molitva

Najveću čast, nebeski Oči, iskazao si mi time što si učinio da budem tvoje dijete. To je moja najveća čast i najviše dostojanstvo, ali i najozbiljnija odgovornost. Pomozi mi da to nikad ne smetnem s uma, već da živim dostojno toga tvog dara. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima!« (Lk 10, 20)