Petak dvadeset i sedmog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 11, 15-26)

U ono vrijeme: ¹⁵ Neki iz mnoštva rekoše;: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« ¹⁶ A drugi su iskušavajući ga , tražili od njega kakav znak s neba.
¹⁷ Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. ¹⁸ Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. ¹⁹ Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. ²⁰ Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje. ²¹ Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. ²² Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. ²³ Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa. ²⁴ Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ ²⁵ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. ²⁶ Tada ode, i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onom čovjeku gore nego na početku.


Poticaj na razmišljanje

Isus je jednom zauvijek pobijedio Sotonino kraljevstvo. Što na to treba reći? Do tada je postojala solidarnost u grijehu, zbog koje je čitavo stvorenje bilo uvučeno u trpljenje. Od sada je u području te solidarnosti načinjena pukotina. S Isusom je razvrgnut kozmički savez zla, u korist nove kozmičke solidarnosti, a to je solidarnost ljubavi. Povijest ljubavi je konačno započela. Nikad više neće biti vladavine grijeha. To je kršćanska nada.


Molitva

Gospodine Isuse Kriste. Neka svi ljudi upoznaju da si ti gospodar povijesti i cilj čovječanstva, da bez tebe čovjek ništa ne može i da se po tvojoj volji ravnaju svi događaji u svemiru. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.« (Lk 11, 20).