Srijeda dvadeset i devetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 12, 39-48)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »³⁹ A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. ⁴⁰ I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« ⁴¹ Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« ⁴² Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? ⁴³ Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi. ⁴⁴ Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. ⁴⁵ No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, ⁴⁶ doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima. ⁴⁷ I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. ⁴⁸ A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«


Poticaj na razmišljanje

»Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne (…) Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi.« (r. 37.43). Blaženstvo se ne sastoji u jeftinoj utjesi onome koji se nalazi u stanju trpljenja. Pa i blaženstva kojima započinje »Govor na gori« (Mt 5, 1-13) prije svega su injekcije hrabrosti i poziv na borbu, po primjeru Onoga koji je siromašan u pravom smislu te riječi, milosrdan, i najprogonjeniji od svih. Onoga koji svoj izabrani narod ne ostavlja na milost i nemilost neprijatelja već ga vodi do sretnog cilja obećane zemlje. To je, također, blaženstvo koje dolazi iz vjere, koja je posebni Božji dar hodočasnicima na zemlji. Takvo blaženstvo ima ovu evanđeosku motivaciju: »Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati«. Očito, ova Isusova izreka, kojom završava današnje evanđelje, želi izraziti dinamizam odnosa koji postoji između Boga i čovjeka, kad je on obilježen i življen u logici saveza, koja vidi Boga kao onoga koji djeluje prvi a čovjeka kao onoga koji je pozvan u dijalog ljubavi. Ništa nije zahtjevnije od ljubavi, kad se ona utjelovljuje u odnos saveza.


Molitva

Gospodine, samo mudre djevice koje su očuvale upaljene svjetiljke mogle su ući na svadbu. Gospodine, u tvoje kraljevstvo može ući samo onaj tko je budan. Molim te, daj mi ulja koje će hraniti moju svjetiljku; daj mi tvoga Duha koji će podržavati moje duhovne napore; obasiplji me slatkim i snažnim djelovanjem svoje milosti. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:
»Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati«! ( Lk 12, 48).