Četvrtak trideset i prvog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 15, 1-10)

U ono vrijeme: ¹ Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. ² Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« ³ Nato im Isus kaza ovu prispodobu: ⁴ »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? ⁵ A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan ⁶ pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: “Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu“. ⁷ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.⁸ Ili koja to žena, ima li deset drahmâ pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku , pomete kuću i brižljivo pretražim dok je ne nađe? ⁹ A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa im reče: “Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.“ ¹⁰ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.«


Poticaj na razmišljanje

Lukino evanđelje općenito se naziva i ‘Evanđelje milosrđa’. S ovim 15. poglavljem nalazimo se u njegovu središtu: tu se, naime, nalaze tri prispodobe o milosrđu, slične u strukturi, ali posložene u svojevrsni ‘krešendo’. Drahma je bila izgubljena, ovca je bila zalutala, rasipni sin je zatražio svoje nasljedstvo i onda je otputovao. Najvećoj udaljenosti odgovara najveća ljubav: zbog pronađene drahme i ovce priređuje se gozba, zbog sinovljeva povratka kolje se ugojeno tele, daje mu se prsten i kraljevska odjeća. Ovo je evanđeoski ulomak kojemu, čini se, nije potrebno nikakvo tumačenje. Ipak, evo nekih naglasaka. Prije svega, ove su prispodobe stavljene u neki kontekst: Isus je okružen »grješnicima« i »blaguje« s njima, čin koji u židovskom načinu razmišljanja izražava prisno zajedništvo. Sa svoje strane grješnici – svi – »okupljahu se« oko njega, to jest smatraju ga prijateljem. Pismoznanci i farizeji »mrmljaju«, sablažnjavaju se i negoduju zbog Isusova ponašanja, koje se protivi Zakonu. Glavni lik u svim ovim prispodobama jest Bog kojega je Isus došao objaviti.


Molitva

Gospodine Isuse, došao si da na povratku pratiš nas, koji smo se poput rasipnog sina udaljili od kuće Očeve, od nebeske radosti. Tvoje srce je uvijek bilo puno čežnje i ljubavi: tvoje riječi i naše srce uspaljuju željom, jer u tebi susrećemo prijatelja; u tebi otkrivamo što znači solidarnost s onima koji su siromašni, bijedni, lišeni svega, pa i nade. Nećemo se više usuditi sami pojaviti pred Ocem. Ti si odjenuo dronjke i prvi si pokucao na vrata. Ušli smo s tobom, nakon tebe: i ljubav nas je iznenadila.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grješnika«. (usp. Lk 15, ?).