Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik

Rođen je u Šibeniku oko 1340 godine. Kao mladić stupio je u Franjevački red i postao svećenik. Radio je najprije kao misionar u Bosni među hereticima, tzv. »bogumilima«. Zatim je pošao u Svetu Zemlju. U Jeruzalemu je s tri subrata zbog javnog propovijedanja kršćanske vjere podnio mučeničku smrt 14. studenoga 1391. godine. Svetim ga je proglasio papa Pavao VI. 21. lipnja 1970. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 9, 23-26)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: ²³ »A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. ²⁴ Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti
²⁵ Tȁ što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? ²⁶ Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.«


Poticaj na razmišljanje

U ovom ulomku Luka donosi Isusove riječi o uvjetima njegova nasljedovanja. Dovršujući Petrovu vjeroispovijest da je on ‘Mesija’, ‘Pomazanik Božji’, Isus se poistovjećuje s tajanstvenim likom »Sina čovječjega«, onoga koji u svom zemaljskom životu ostvaruje poziv ‘Sluge Gospodnjega’: »Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama…za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe…Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge« (Iz 53, 3.5.11). To je trpeći Mesija, raspeti Krist, onaj Sin čovječji kojega je gledao prorok Danijel (7, 13), i koji je proslavljen u Otkrivenju (1, 7), koji »će doći u svojoj slavi i svi će ga vidjeti« (Mt 24, 30; 26, 64.). On je čovjek koji je na sebe uzeo i pobijedio zlo, trpljenje i smrt.


Molitva

Jeruzalemski mučeniče, sveti Nikola, još u ranoj mladosti nisi se obazirao na bogatstvo i raskoš ovoga svijeta, nego si izabrao život žrtve i siromaštva u Redu svetoga Franje Asiškog. Molim te, isprosi mi od Boga milost da po tvome primjeru uredim svoj život, te strpljivo podnoseći nevolje i križeve života, dođem u kraljevstvo nebesko. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom « (Lk 9, 23)