Ponedjeljak trideset i drugog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 18, 35-43)

U ono vrijeme: ³⁵ Kad se Isus približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. ³⁶ Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. ³⁷ Rekoše mu: »Isus Nazarećanin prolazi.« ³⁸ Tada povika: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!« ³⁹ Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još kače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!«
⁴⁰ Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi upita ga: ⁴¹ »Što hoćeš da ti učinim?« A on će: »Gospodine, da progledam« ⁴²Isus će mu: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« ⁴³ I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.


Poticaj na razmišljanje

Ozdravljenje slijepca iz Jerihona u Lukinom evanđelju nalazi se neposredno nakon što je Isus učenicima navijestio svoju muku. Njima se to očito nije svidjelo i nisu razumjeli što im je Isus htio reći. Stoga ovo ozdravljenje predstavlja pouku o nužnosti vjere. Samo nove oči mogu pravo vidjeti i razumjeti značenje Isusova posljednjeg uzlaska u Jeruzalem.


Molitva

Gospodine Isuse, ja vjerujem da mi jedino ti možeš pomoći i imati samilosti prema meni. Sa slijepim prosjakom vapijem k tebi: pogledaj sve moje rane, sve ono što me opterećuje i ozdravi me! Reci samo jednu riječ i ozdravit će mi tijelo i duša! Žarko te molim, dođi u moje srce i kraljuj u njemu kao moj jedini Spasitelj i Otkupitelj! Dođi u moj život i oslobodi me od svih životnih ovisnosti! Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam « (usp. Lk 18, 41)