Biskupova korizmena poruka 2000.

– U pripravi za Biskupijski euharistijski kongres

Časna braćo svećenici!

Jubilejska godina 2000. obljetnice rođenja Gospodina našega Isusa Krista bit će ispunjena osobitim naporima pojedinih vjernika, župa i biskupija diljem svijeta oko traženja puteva i sredstava za što dubljim obraćenjem i kršćanskom obnovom. Počeci djelovanja naše Biskupije posebno nas potiču da učinimo sve što je u našim mogućnostima kako bi pastiri i vjernici u ovoj ”Godini milosti Gospodnje” bili u što većoj punini dionici spasenjskih darova i krenuli zauzetijim nastojanjem oko evanđeoskog poslanja, koje im je u krštenju povjereno.

Otajstvo utjelovljenja Sina Božjega snažno nam doziva u svijest potrebu pravilnog vrednovanja ljudskih ovozemnih stvarnosti u službi neprolaznih nebeskih dobara. U samoj naravi utjelovljenja utemeljena je odluka pape Ivana Pavla II. da ova Sveta godina bude euharistijska. Naime, sakramentalna euharistijska stvarnost služi se zemaljskim vrijednostima kruha i vina kao sredstvima po kojima čovjek u Duhu Svetom postaje dionikom Isusova Tijela položena i Krvi prolivene. Ta otajstvena ljudsko-božanska razmjena jest ekonomija u koju je uronjena i od koje živi Crkva. Ono tijelo Isusovo, koje je rođeno prije dvije tisuće godina od Marije Djevice, prikazano na žrtveniku križa i preobraženo slavno uskrsnulo u euharistijskom otajstvu naša je hrana. U svetoj misi „slavi se spomenu muke njegove, duša se napunja milošću i daje nam se zalog buduće Slave“ (sv. Toma Akvinski). Euharistija je stoga „vrhunac i izvor“ cjelokupnog života Crkve (usp. SC 10), u njoj „primamo i postajemo Tijelo Kristovo“ (sv. Augustin), bivamo uključeni u zajedništvo neraskidiva veza ljubavi, kojeg proslavljeni Sin Očev u snazi svoga Duha trajno ostvaruje s nama ljudima, posadašnjujući na oltaru svoje predanje Ocu na križu.

Nema neke druge Crkve koju bi netko mogao nazvati Isusovom, nego samo ona u kojoj je u euharistiji prisutno pravo Tijelo Isusovo po valjano zaređenom službeniku, koji iz vjere živi i gradi povezanost s nasljednikom sv. Petra, predsjedateljem zajedništva ljubavi, sa svojim biskupom, drugim prezbiterima i vjernicima. Nema privatne Crkve niti privatne župe, nego smo svi mi dionici jednog Tijela u kojem je zakon ljubav, očitovana u prolijevanju krvi na križu. Stoga neka u ovoj Svetoj godini nitko ne ostane ravnodušan, nego se uključi u to otajstvo svojim doprinosom žive vjere, nade i ljubavi, novom spremnošću da svim svojim snagama sudjeluje s drugom braćom u vjeri na izgradnji Crkve kao Tijela Kristova i po njoj Kraljevstva nebeskog. Upravo takvo raspoloženje očitovat ćemo svojim korizmenim hodočašćem u požešku katedralu kao i uključenjem u druge programe priprave i samog održavanja našega biskupijskog euharistijskog kongresa.

Po odluci Hrvatske biskupske konferencije zajednička priprava za biskupijske euharistijske kongrese bit će upravo ovogodišnja korizma. Ne želi se ništa oduzeti od njezina redovitoga liturgijskog značenja i njezine inicijacijsko-krsne usmjerenosti prema Svetom trodnevlju i svetkovini Gospodnjeg Uskrsnuća. No, služeći se korizmenom liturgijskom biblijskom čitankom u nedjeljnim euharistijskim slavljima, pobožnosti Križnoga puta, pokorničkim bogoslužjima, katehetskim susretima s roditeljima prvopričesničke i krizmaničke djece kao i u drugim prigodama želi se vjernike uključiti u pripravu na tri razine, kako to u naputcima za euharistijske kongrese traži Obrednik „Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise“ u br. 111.: a) kroz intenzivniju katehezu i homiliju o euharistijskom otajstvu; b) promicanje euharistijske pobožnosti; c) značenje euharistije u kršćanskom životu, osobito na socijalnom području.

Da se pastoralnim djelatnicima u tom smislu olakša što uspješnije organiziranje korizmenog programa, Hrvatska biskupska konferencija priredila je za spomenute tri razine prikladnu građu, koju će ”Glas Koncila” izravno dostaviti svakoj našoj župi prije početka korizme. Građa sadrži homilije za svaku korizmenu nedjelju, predloške Križnog puta, euharistijskog klanjanja i pokorničkog bogoslužja te pet kateheza o euharistiji za različite prigode. Neka ni jedan svećenik naše Biskupije ne propusti služiti se spomenutom građom i vjernike uvoditi u otajstvo euharistije na trima spomenutim razinama.

Naš biskupijski euharistijski kongres održat će se u nedjelju, 24. rujna ove godine u Voćinu. Svima je dobro poznato da se u voćinsku župu prije osam godina doselila velika skupina katolika Hrvata s Kosova a gotovo dvadesetak obitelji doselilo se prošle godine tijekom i nakon rata na Kosovu. Bilo bi nedostojno euharistijskog otajstva da u Voćinu organiziramo različite kongresne manifestacije a da ne vidimo u tom istom mjestu Isusa Krista prisutnoga u braći koja trpe siromaštvo i bijedu u obiteljima s brojnom djecom. Neka se stoga u pripravi za biskupijski euharistijski kongres tijekom korizme kao posebno zajedničko djelo ljubavi po svim crkvama naše Biskupije sakupljaju prilozi za braću u nevolji u voćinskoj župi. Neka braća svećenici potaknu vjernike da se svjesno uključe u to duhovno nastojanje svojim odricanjem. Neka pozovu vjernike da slobodno izaberu post i pokoru kao očitovanje svoje velike duhovne otvorenosti i osjetljivosti za Boga i njegovu Riječ, od koje se istinskije živi nego li od kruha. Tako ćemo na sasvim poseban način biti dionici otajstvenog euharistijskog Tijela kao i Tijela Crkve. Na Veliki četvrtak za misu posvete ulja svaki će župnik prinijeti u Požegi dar koji je tijekom korizme prikupila za Voćin njegova župa.

Neka Bog obilno blagoslovi svako ozbiljno duhovno nastojanje svećenika i vjernika da ovu jubilejsku korizmu živimo kao posebno vrijeme milosti i spasa. Uz srdačan pozdrav u Gospodinu.

U Požegi, 20. veljače 2000.

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup