Biskupova uskrsna poruka 2003.

«Mir vama»! (Iv 20,19)

Časna braćo svećenici i đakoni,
poštovani redovnici i redovnice,
dragi vjernici!

«Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu»! (Ps 118, 24). U tom raspoloženju Psalmiste želim vam sretan Uskrs!
Radost svetkovine Gospodnjeg uskrsnuća pomućena je najnovijim zbivanjima. Poput Isusovih učenika, koji nisu mogli shvatiti događaj Isusove muke i smrti, stojimo i mi pred nebrojenim pitanjima i poteškoćama, patnjama i stradanjima, pokušavamo prodrijeti u značenje rata u Iraku i nasilja na Bliskom Istoku. Razumijemo tek površinu stvarnosti, koja straši. Gdje će završiti ono što su ljudi pokrenuli? Najavljuje se novi svjetski poredak. Može li se on uspostaviti nasiljem, roditi iz nepravdi? Sumnje i strahovi mrače vidike i ispunjaju neizvjesnošću.
Kao učenicima onoga teškog dana nakon Isusove smrti i ukopa, i nama pristupa uskrsli Gospodin s pozdravom: «Mir vama»! (Iv 20,21). Uvjerava nas: «Hrabri budite, ja sam pobijedio svijet»! (Iv 16, 33). Podsjeća nas da je Bog dao Sina svoga «da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni» (Iv 3, 16). Mir za koji se zauzimaju mnoštva ljudi na prosvjedima protiv rata diljem svijeta jest prestanak govora oružja. No, to je tek izvanjsko stanje. Ono ne dopire u dubinu čovjekova bića i nije odgovor za njegove nutarnje razbijenosti, praznine i nemire. Mir za kojim čeznemo jest naše osobno ispunjenje, utemeljeno na čvrstom uporištu, konačna sigurnost egzistencije, djelovanje oslobođeno od straha. Donositelj mira može biti samo onaj tko je ispunjen mirom. Jedino Isus nastupa sa sigurnošću mirotvorca: «Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje» (Iv 14,27).
U Isusovoj muci i smrti susrećemo Božji zahvat ljubavi u našem svijetu, te nema druge povijesne uporišne točke, osim križa u kojem nam je zajamčena pobjeda života nad smrću. U temelje našeg postojanja, ugroženog razornom snagom zla ugrađena je nerazoriva snaga Božje ljubavi, jače od smrti. Stoga nam Isusov «Mir vama!» svraća pogled duha s ljudskih nastojanja i usmjerava ga na uskrsnuće kao djelo životvornog Duha u našem svijetu smrti. Prije bilo kakve politike, ljudskih nauma i interesa, koji nas žele smjestiti u svoj, nerijetko zastrašujući smrtni krug postojanja, Bog nas je u Isusu Kristu izabrao još prije postanka svijeta, u ljubavi nas predodredio za posinstvo (usp. Ef 1, 4-5), uspostavio mir krvlju križa njegova, «izmirio sa sobom sve, bilo na zemlji bilo na nebesima» (Kol 1, 20) i u njegovu uskrsnuću uveo nas u puno zajedništvo svoga života te tako uspostavio novi poredak, konačni smisao svega postojećeg. «Doista, on je mir naš» (Ef 2,14). Stoga, «neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši» (Iv 14,27).
Braćo i sestre! To je Uskrs u vjeri. Vjera ne ostaje na površini stvarnosti i zbivanja, vidi dubinu, konačni smisao i cilj kojeg im daje Bog. On jedini može okrenuti i zlo na dobro. Stoga, dok vam čestitam Uskrs, želim vam da se obnovljenom vjerom još snažnije usidrite u Božju pobjedu života. Molim da se u vama nastani Isusov Duh ljubavi, da vas očisti od zla i svake duhovne nemoći, da vas obuzme njegovo svjetlo i snaga te tako oslobođeni od straha postanete dionici istinskog mira, osposobljeni unositi nove odnose u obiteljski život, svjedočiti ih u svakoj prigodi, promicati ih u politici i gospodarstvu, obrazovanju, znanosti i kulturi. Ne bojte se preuzeti dragocjenu zadaću Božjih suradnika i biti poslanici istinskog mira, jer mirotvorci su nazvani sinovima Božjim i obećano im je kraljevstvo nebesko (usp. Mt 5, 3.9).
Naš ovogodišnji uskrsni liturgijski hod u vjeri završit će susretom s papom Ivanom Pavlom II., koji će za svetkovinu Duhova po treći put pohoditi Hrvatsku. U predvečerje toga dana, idućega 7. lipnja Sveti Otac predvodit će euharistijsko slavlje u Osijeku. Ono će biti naše svjedočenje vjere u uskrsloga, živog Isusa Krista, očitovanje Crkve oko svoje vidljive glave, nasljednika svetoga Petra, snažna molitva za mir u svijetu i domovini, za ozdravljenje rana što ih je u naše duše utisnuo nedavni rat, progonstvo i mnoge druge nevolje. Njih može ozdraviti samo iscjeliteljska snaga Duha Svetoga, dar uskrsloga Isusa Krista. Neka cijelo uskrsno vrijeme i naše hodočašće u Osijek bude popraćeno sabranošću i molitvom da tako raspoložimo svoja srca za taj dragocjeni dar.
Tom prigodom bit će s nama u Osijeku i lik Gospe voćinske, Majke od utočišta, kojeg će Sveti Otac okruniti da bude još jasnijim znakom zajedništva, uskrsne nade i utjehe u našoj Biskupiji. Pozivam sve vas kojima je moguće da toga dana budete hodočasnici mira u Osijek s našom Gospom voćinskom.
Radujem se vašem sudjelovanju na susretu sa Svetim Ocem, sve vas povjeravam Mariji, Kraljici mira te vas od srca pozdravljam riječima uskrslog Gospodina: «Mir vama»! – Vaš požeški biskup

+ Antun Škvorčević

U Požegi, 8. travnja 2003.