Biskupova uskrsna poruka 2004.

«Pođite žurno i javite njegovim učenicima
da uskrsnu od mrtvih.» (Mt 28,7)

Časna braćo svećenici i đakoni, poštovani redovnici i redovnice,
cijenjeni vjeroučitelji, dragi vjernici!

1. Svjedoci smo velikih napora koji se ulažu u Hrvatskoj da ona što prije uđe u Europsku uniju, postane članicom asocijacije koja joj jamči uspješniju budućnost. Za postignuće tog cilja ubrzano se poduzimaju političke, pravne, gospodarske i druge prilagodbe kako bi Hrvatska mogla biti dio europskih sustava i korisnica njihovih dobara. Zahvalni smo za to vrijedno nastojanje oko ostvarenja nove budućnosti naše domovine. Ono je utemeljeno u čovjekovim neugasivim čežnjama za boljim životom, duboko upisanima u svakoga od nas. Hoće li ih ulazak u europsku zajednicu naroda sve ispuniti?

2. Godišnjim slavljenjem otajstva Isusove muke, smrti i uskrsnuća Crkva nam stavlja pred oči silnu Božju inicijativu u prilog čovjeka. Isus Krist je snagom Božje ljubavi pokrenuo unutarnje, dubinske procese, raskinuo sve ono što nas je vezalo za smrt, otvorio konačnu budućnost i zajamčio ostvarenje čovjekova trajno uspjelog postojanja. Isusova uskrsna pobjeda nad smrću postala je svemirskom točkom motrišta s koje se Božjom jasnoćom najtočnije vidi tko je čovjek i što je njegova budućnost u koju ga je on sam smjestio. Stoga Uskrs s jedne strane daje snažan poticaj i zamah svim ljudskim nastojanjima oko izgradnje čovječnijeg svijeta i bolje budućnosti. Ali s druge strane on je veliki podsjetnik da taj isti svijet ne može vlastitim mogućnostima prispjeti k onoj razini svoje uspješnosti koja bi bila u podudarnosti s čežnjama zasađenima u ljudskom srcu. Nju ne može ostvariti nikakav ljudski sustav, nego Bog, prisutan u nama kao pokretač našega srca za boljim i uspješnijim svijetom, za srećom i mirom.

3. «Pođite žurno i javite (…) da uskrsnu od mrtvih» (Mt 28,7). Taj poziv s Isusova groba nije izgubio svoju snagu, jer se do danas ljudsko srce nije promijenilo u svojim čežnjama, izmjerenima Bogom živim. Zacijelo u tom je temelj i suvremenoj dubokoj znatiželji za osobom Isusa Krista, koju na različiti način iskazuju mnoštva ljudi diljem svijeta a ovih dana i kroz veliko zanimanje za film Mela Gibsona «Muka Isusa Krista» («Pasija»), snažno proživljavajući otajstvenu objavu i stvarnost preobrazbe čovjeka od osuđenika na smrt u biće pobjede nad smrću. Uskrs je jasan poziv da svoja ljudska nastojanja za boljim i čovječnijim svijetom uskladimo s Božjim djelom, u njih unesemo snagu Duha koji «potpomaže našu nemoć» i «za nas se zauzima neizrecivim uzdasima» (Rim 8,26) i koji jedini može podariti ostvarenje Božje budućnosti u nama.

4. To znači da pored usklađivanja s europskim gospodarsko političkim sustavima, valja nam se još žurnije uskladiti s Božjim sustavom, uspostavljenim na našoj zemlji Isusovim uskrsnućem i tako postati dionicima njegovih dobara. U taj sustav ulazi se vjerom u Uskrsloga, obraćenjem i krštenjem (usp. Dj 2,38). Tim putem započinje u nama teći milosna energija Isusova Duha, ostvarivanje plodova njegove pobjede nad smrću, izgrađivanje nerazorivog zdanja zajedništva njegove Crkve i sjedinjenje s onima koji su po njem dospjeli k svojoj konačnosti, sreći i ispunjenju. Povjerenje u Isusa Krista svaki dan hrani se molitvom. Ona uvijek iznova ispunja naše biće Božjom blizinom i napunja njegovom energijom. U svetoj pak misi po pričesti postajemo dionici Isusova žrtvovanog i preobraženog tijela, primamo zalog i jamstvo njegove besmrtnosti i već na neki način živimo predokus svoje dovršenosti. Tako se po Božjoj snazi otajstveno u nama ostvaruje prijelaz od čežnji k njihovu ispunjenju, iz nemira i raspršenosti k nutarnjoj sabranosti i skladu, od nemoći sebičnosti k snazi ljubavi, iz smrti u život. Iskustvo mnogih koji su tijekom tisućljećâ opredijeljeno postali dionicima Isusova sakramentalnog životnog sustava u njegovoj Crkvi svjedoči o snazi preobrazbe koju on po svom Duhu može ostvarivati i u našem današnjem svijetu. Požurimo stoga još većom vjernošću prionuti uz Isusa Krista.

5. Središnji događaj u kojem Uskrsli druguje sa svojima i uvodi ih u svoj sustav života jest nedjeljna sveta misa. Borba za nedjelju kao dan Gospodnji u posljednje vrijeme kod nas jest borba za čovjeka i njegovo dostojanstvo koje mu daje Bog. Sjesti za stol Riječi i euharistije znači prestati biti samo dionik društva koje nas treba kao kotačić u svom sustavu proizvodnje i potrošnje i ne prepoznaje nas u našoj neponovljivoj osobnoj određenosti po Bogu. Nedjeljna sveta misa jest posadašnjenje Božje ljubavi za čovjeka, one koja je u Isusu išla za nas dokraja. U euharistiji je nazočna pobjeda te iste Božje ljubavi nad smrću te svaki koji se pričešćuje postaje usred svoje slabosti i grešnosti biće uspostavljeno u dostojanstvo koje mu samo ona može udijeliti. Prenijeti to stanje u obiteljski, gospodarski, znanstveni, politički i drugi život, znači pomoći ovome svijetu da ne ostane samo u okviru ljudskih mogućnosti, nego da u njega budu ucijepljene energije Božje pobjede života. Stoga je nedjeljna sveta misa najdragocjeniji čin u životu vjernika.

6. Neka Uskrs potakne sve mlake vjernike i one koji su se udaljili od Crkve da novim opredjeljenjem i žarom stave nedjeljnu svetu misu u središte svoga života i budu dionici dobara sustava što ga je uspostavio uskrsli Isus Krist. Bit će to najbolji način da s braćom i sestrama Srednje Europe prigodom zajedničkoga Katoličkog dana posvjedočimo da je Isus Krist uistinu nada Europe te da je uz gospodarsko politički sustav nužno izgrađivati i njezin duhovni sustav, utemeljen na vjeri u njega živoga, uskrsloga koji je može ujediniti snažnije nego li bilo što drugo.

7. Braćo i sestre. Od srca vam čestitam Uskrs! Molim Gospodina da u vas ulije svoga Duha te on vaše čežnje za boljim i dostojnijim životom, vaša trpljenja i stradanja, nemoći i siromaštvo preobrazi u pobjedu uskrsnuća. Posebno molim za naše starce i bolesnike da u svojim patnjama otkriju pridruženost njegovu spasenjskom trpljenju te budu dionici i njegove utjehe. Upućujem svoj vapaj Uskrslom za naše obitelji, bračne drugove, djecu i mlade, da svoje dostojanstvo i budućnost traže u njemu te odvažno slijede njegov put.

Sve vas blagoslivlja i srdačno u Gospodinu pozdravlja vaš požeški biskup

+ Antun Škvorčević
U Požegi, 1. travnja 2004.