Izjava o radu biskupske sinode o obitelji (Radio Mir Međugorje)

Prošle nedjelje, 25. listopada završio je trotjedni rad XIV. opće redovite skupštine biskupske sinode u Rimu. Zahvalan sam Bogu što sam kao delegat Hrvatske biskupske konferencije na njoj mogao sudjelovati te mi je drago što neke svoje utiske mogu podijeliti i sa slušateljima međugorskog Radio Mir. Na poziv pape Franje okupili su se predstavnici biskupskih konferencija iz cijeloga svijeta, određeni broj svećenika i redovnika, predstavnika ekumene te samih obitelji kako bi u svjetlu Božje objave razmišljali i tražili rješenja za brojne probleme braka i obitelji u suvremenom društvu.

Svojom propovijedi na misi otvorenja Sinode, minuloga 4. listopada kao i u drugim interventima papa Franjo je sinodalnim ocima naznačio metodu kojom se valja služiti u radu: polaziti od neupitne činjenice vjere da je brak između muškarca i žene usmjeren prema rađanju potomstva djelo Božje te da je stoga nerazrješiv, a s druge strane imati veliku otvorenost, suosjećajnost i milosrđe za sve one koji se nalaze u poteškoćama ili krizi. Sinoda nije upućivala osude ili kritike rastavljenima, ranjenim brakovima i razorenim obiteljima, nego se usmjerila na njihovo liječenje suosjećajnom blizinom takvim osobama, svjedočenjem Božjeg milosrđa, te na promicanje ljepote i veličine kršćanskoga braka. Taj pristup papa Franjo nazvao je „pastoralnim obraćenjem“. Javni mediji podgrijavali su očekivanja da će Sinoda donijeti određene zaključke s obzirom na pričest kršćanski vjenčanih, rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih osoba te s obzirom na tzv. istospolne brakove. Navedena pitanja u završnom sinodalnom dokumentu se ne pojavljuju. Zaključeno je kako u pastoralnom djelovanju prema rastavljenima treba polaziti od načela koja je papa Ivan Pavao II. dao u Apostolskoj pobudnici Familiaris consortio (br. 84). Sinoda nije razmatrala tzv. istospolne brakove jer se ona bavila brakom kao zajedništvom muža i žene, a u okviru govora o pastoralu obitelji spomenula je i osobe s homoseksualnim sklonostima koje se u njima nalaze i kojima treba pružiti duhovnu pomoć.

Mnogi se pitaju što je Sinoda donijela. U svom završnom sinodalnom govoru papa Franjo je u deset točaka nabrojio njezino značenje i dosege. Istaknuo bih barem neke. Između ostalog kazao je da Sinoda nije iscrpila sve teme koje se odnose na brak i obitelj, ali ih je osvijetlila evanđeljem i dvotisućljetnom tradicijom Crkve, utkavši u njih radost i nadu, ne upadajući olako u ponavljanja onoga što nije upitno i što je već rečeno. Dodao je da Sinoda nije našla iscrpna rješenja za sve poteškoće i sumnje koje su izazov i prijetnja obitelji, ali ih je stavila u svjetlo vjere, pozorno ih ispitujući, sučeljavajući se s njima bez straha i bez guranja glave u pijesak. Istaknuo je da je Sinoda na neki način prinudila sve da shvate važnost ustanove obitelji i braka između muškarca i žene, utemeljenih na jedinstvu i nerazrješivosti te vrednovati obitelj kao temeljnu osnovu društva i ljudskog života. Kazao je kako je Sinoda slušala i potaknula druge da slušaju glasove obitelji i crkvenih pastira koji su došli u Rim noseći na svojim ramenima terete i nade, bogatstvo i izazove obitelji sa svih strana svijeta. Dodao je da je Sinoda išla za tim da očima Božjim čita suvremenu stvarnost kako bi plamenom vjere zapalila i rasvijetlila ljudska srca, u povijesnom trenutku obeshrabrenosti, društvene, ekonomske i moralne krize. Još je rekao da je Sinoda posvjedočila svima kako Evanđelje ostaje za Crkvu živi izvor i vječna novost, protiv onih koji ga žele „indoktrinirati“ i pretvoriti u mrtvo kamenje kojim bi se nabacivali na druge. Istaknuo je da smo na Sinodi također po bogatstvu naših razlika vidjeli pred nama trajno isti izazov: naviještati evanđelje suvremenom čovjeku, braneći obitelj od svih ideoloških i individualističkih napada.

Završni sinodalni dokument predan je Svetom Ocu te se očekuje da će on uskoro obznaniti svoju odluku s obzirom na njegovo značenje i upotrebu. Papa Franjo je za sada odredio da se on tiska, te on može biti veoma vrijedno pomagalo u oblikovanju pastoralnih programa u prilog braka i obitelji.

Spomenuo bih na kraju da sam se tijekom Sinode nekoliko puta susreo sa Svetim Ocem, a prošloga petka mogao sam s njime razgovarati o nekim aktualnim crkvenim pitanjima u Hrvatskoj.