Biskupova korizmena poruka 2016.

BUDITE MILOSRDNI KAO ŠTO JE OTAC VAŠ MILOSRDAN! (Lk 6,27)

Časna braćo svećenici i đakoni,
poštovani redovnici i redovnice,
cijenjeni vjeroučitelji i bogoslovi,
draga kršćanska braćo i sestre!

Svima vam želim milost, milosrđe i mir od Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista (usp. 1 Tim 1,2).
Prije nekoliko godina posjetio sam jednu zrakoplovnu školu. Bio sam duboko dirnut načinom na koji su profesori, među njima i iskusni piloti, nastojali uvoditi mlade ljude u znanja i vještine zrakoplovstva. Još više me oduševila strast kojom su studenti iskazivali želju za nadvladavanjem svega onoga što im priječi poletjeti svemirskim prostranstvima i biti dionicima nadzemaljskog svijeta. Spontano mi je došao na pamet stih pjesnika Tina Ujevića: „Za let si, dušo, stvorena!“ Naime, želja za letom sa zemlje u druge svjetove duboko je utemeljena u našoj duši u koju je Bog upisao svoj kôd te neizmjerno čeznemo izdići se – ne samo u neki drugi prostor – nego doseći one visine gdje je naša prava domovina za koju smo stvoreni i u kojoj je naš smisao.

Milosrđem se uzdići u Božji svijet
1. Navedeno iskustvo i značenje onoga što je pjesnik izrazio tvrdnjom „Za let si, dušo, stvorena“ uvjerava me koliko je važno sve ono na što nas je pozvao papa Franjo kad je proglasio Izvanredni jubilej milosrđa. Potaknuo nas je da se odvažimo krenuti putem na kojem nas sâm Bog, poput najdubljeg poznavatelja našega srca, najboljeg prijatelja i najvrsnijeg odgojitelja, snagom svoga milosrđa oslobađa od naših privezanosti za zemlju, zarobljenosti zloćom, oslobađa nas od naše sebičnosti i smrti, ranjenosti siromaštvom, bolešću i nepravdom. Svoja promišljanja o siromaštvu i demografskom stanju u Slavoniji, o solidarnosti s onima koji su najteže pogođeni nedaćama uputio sam vam zajedno s đakovačko-osječkim nadbiskupom msgr. Đurom Hranićem u posebnoj Poslanici, koja je tiskana i možete je dobiti u svojim župama. Vjerujem da ćete ju uzeti u ruke, pročitati i nastojati djelovati u skladu s njezinim porukama i poticajima. No, papa Franjo nas je upozorio da „korizmu u ovoj Jubilarnoj godini treba živjeti intenzivnije kao povlašteno vrijeme u kojem će se slaviti i iskusiti Božje milosrđe“ (MV 17). Stoga vam uz Poslanicu u tom smislu upućujem i ovu Poruku kojom bih vas želio potaknuti da što plodonosnije sudjelujete u korizmenim programima naše Biskupije, predstavljene svećenicima i članovima župnih pastoralnih vijeća na nedavnim arhiđakonatskim susretima.

Župna kateheza o milosrđu
2. U tom nastojanju od osobite su važnosti korizmene kateheze. One će se održavati petkom u povezanosti s pobožnošću križnoga puta na temelju učenja sv. Ivana Pavla II., napose po enciklici Bogat milosrđem. Na taj način odgovorit ćemo na Isusov poziv: „…proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva“ (Mt 9,13) i poslušati njegov poticaj na iskazivanje milosrđa bližnjima: „Idi pa i ti čini tako“ (Lk 10,37). Poput strastvenih učenika u zrakoplovnoj školi, željnih poletjeti, uputimo se s posebnim žarom u ovogodišnju korizmu i neka nam ona bude svojevrsnom učionicom Božjega milosrđa po kojemu ćemo iskusiti visine i prostranstva života na koji nas je on pozvao i darovao nam ga u Isusu Kristu, u njegovoj ljubavi na križu i pobjedi nad smrću. Neka po vašoj vjerničkoj zauzetosti do svih vaših domova dopre toplina Božje nježnosti, napose u ona bračna i obiteljska stanja označena sebičnošću i zlom, svađama i podjelama, i neka rastvori sve skamenjene odnose te u međusobnoj pomirenosti iskusite kamo ste se vinuli putem praštanja i milosrđa. Ne žalite nikakva truda da biste postali dionicima toga Božjega svijeta kojem po njegovu naumu pripadamo. Liturgijska čitanja prve korizmene nedjelje, napose evanđelje, podsjećaju nas kako nas Zli svojom zavodničkom lukavošću želi uvjeriti da se zloćom i sebičnim postupcima može postići ono što bi nas učinilo sretnima. Valja nam molitvom i postom, slušanjem i vršenjem Božje riječi, revnim sudjelovanjem u svetim otajstvima, osobito u sakramentu pomirenja i svetoj euharistiji odbijati njegove zamke te po služenju Crkve kidati se iz okova duhovnog ropstva i iskusiti ljepotu slobode u koju nas može uvesti samo Božje milosrđe.

Hodočašća i jubilejski oprost
3. Jedno od moćnih sredstava u tom nastojanju jest i jubilejski oprost koji je moguće postići na više načina, kako nam je protumačio papa Franjo. O njem sam vam pisao prigodom početka jubilejske godine u Proglasu Izvanrednog jubileja milosrđa u Požeškoj biskupiji. Želio bih vas samo podsjetiti da je hodočašće u požešku Katedralu ove korizme, s prolazom kroz sveta vrata, slavljenjem sakramenta pomirenja i euharistije s primanjem svete pričesti te molitvom na nakanu pape Franje pred relikvijom sv. Ivana Pavla II. utemeljitelja naše Biskupije posebna prigoda za ostvarenje toga milosnog dara. To vrijedi i za hodočašća idućega ljeta u naša marijanska svetišta, napose u Voćin i Pleternicu. Pozivam vas da ne propustite hodočašća te da tako sudjelujete na putovima milosrđa. Među važnim događajima za naše mlade u tom smislu bit će pješački križni put 4. i 5. ožujka od Virovitice do Voćina gdje će ih primiti suosjećajna Majka Milosrđa i moliti za njih da budu ispunjeni toplinom, nježnošću i ljubavlju Božanskog milosrđa, očitovana u Isusu Kristu.

Vršenje djela milosrđa u obitelji i župi
4. Ovogodišnja korizma potiče nas da uz župne kateheze nastojimo konkretno u obitelji i društvu ostvarivati sedam tjelesnih i sedam duhovnih djela milosrđa. Ti čini dovode nas k ljudima pogođenima duhovnim ili tjelesnim patnjama, svađama i sukobima, siromaštvom i bolešću, nepravdama i isključenošću. Otvorimo svoje oči za njih u svim našim župama da ih prepoznamo, raspoložimo svoja srca i imajmo za njih vremena, posvjedočimo im blizinu i suosjećajnu toplinu da domišljatošću naše ljubavi osjete snagu Božjeg milosrđa i praštanja. Neka članovi župnih pastoralnih vijeća, osobito članovi karitativnih skupina, temeljito promisle na koji će način organizirano pristupiti potrebnima u svojoj župi. Na biskupijskoj razini i ove korizme tijekom pobožnosti križnog puta petkom sakupljat ćemo milodare za one koji su najteže pogođeni siromaštvom, osamom i isključenošću, među kojima su i stanovnici prognaničkog naselja Kovačevac kod Nove Gradiške. Kao i prijašnjih godina, na poziv našega Biskupijskog Caritasa djeca, osobito ovogodišnji prvopričesnici i krizmanici, u akciji „Djeca za djecu“ vježbat će svoju osjetljivost prema drugima prikupljanjem novčanih priloga za nabavu školskih knjiga djeci iz siromašnih obitelji.

Slavljenje sakramenta pomirenja u duhu II. vatikanskog sabora
5. Draga braćo i sestre! Ove korizme u Godini milosrđa želimo se posebno usredotočiti na sakrament pomirenja, koji redovito nazivamo ispovijed. Naime, sama njegova narav, kako uči II. vatikanski sabor, traži da ga ne ograničimo na privatni čin, samo na ispovijed grijeha u ispovjedaonici. U tom sakramentu na sasvim poseban način susrećemo Božje milosrđe te ga trebamo zajednički slaviti. Osim toga, to nam slavlje u svijest doziva činjenicu kako nas Božje milosrđe ne može ostaviti u grješnom stanju, nego od nas traži spremnost na obraćenje. Sv. Ivan Pavao II. tumači kako „obraćenje predstavlja najkonkretniji izraz djela ljubavi, odnosno prisutnosti milosrđa u ljudskom životu“ (PP 7). Milosrđe je djelotvorno samo ako uspostavlja pravilan odnos između onoga koji je nekoga povrijedio i koji je povrijeđen, između Boga i čovjeka. Svećenici trebaju posebice prigodom korizmenih „velikih“ ispovijedi organizirati slavlje pokorničkog bogoslužja na način kako određuje Red pokore te tako snažnije istaknuti zajedničarsko, crkveno značenje sakramenta pomirenja, uključujući i zahtjev za obraćenjem. Potrebno je uz to obnoviti svijest o svetoj pričesti kao sastavnom dijelu euharistijskog slavlja i ne povezivati njezino primanje sa sakramentom pomirenja, dijeleći svetu pričest odmah nakon ispovijedi. Presveto otajstvo čuva se u crkvi zato da bi se nosilo bolesnicima i da bismo Isusu Kristu iskazivali klanjanje. Obnova sakramenta pomirenja u skladu s učenjem II. vatikanskog sabora jedna je od važnih zadaća ove korizme u pripravi za naš Biskupijski euharistijski kongres 2017. godine.
Braćo i sestre! Pozivam vas da u svim našim župama tijekom korizme posvetite dovoljno vremena i pozornosti promišljanju veličine i značenja neprocjenjivog dara Božjeg milosrđa, otvorite mu svoje savjesti da biste bili njime što snažnije zahvaćeni te u svakodnevnom životu bili „Milosrdni kao Otac“. Neka „Otac milosrđa i Bog svake utjehe“ (2 Kor 1,3) bude sa svima vama. Pozdravlja vas i od srca blagoslivlja – vaš biskup

✠ Antun Škvorčević
Požega, 4. veljače 2016.