SJEDNICA PREZBITERSKOG VIJEĆA POŽEŠKE BISKUPIJE

U Dvorani Bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi pod predsjedanjem biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića održana je 25. travnja 2016. redovita sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije.
Sjednica je započela molitvom Trećega časa. Potom je biskup pozdravio nazočne vijećnike, koji su unatoč prevrtljivim vremenskim uvjetima stigli na sjednicu koje je usporedio s mijenama u našem društvenom, crkvenom i osobnom životu i nastojanjima da u njima opstanemo. Podsjetio je na blagdan sv. Marka Evanđelista, koji je kao pratitelj apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla otkrio i iskusio snagu Isusova evanđelja, zapisao ga i vjerno ga nastojao živjeti.
Biskup je spomenuo kako je naša hrvatska trinaeststoljetna povijest snažan poučak da su Crkva i narod opstali unatoč najrazličitijim mijenama i ugroženostima i da je vjernost Bogu bila snaga kojom su pobjeđivali mnoge povijesne nedaće. Taj poučak s jedne strane svjedoči da postoji povijest spasenja i u našem narodu, a s druge strane nas potiče i ohrabruje da se ne bojimo sadašnjih mijena, nego da svjedočimo ljudima kako je jedina prava čvrstina i stalnost u povezanosti s Bogom. Naglasio je da Isus Krist, pobjednik nad zlom i smrću, usred hrvatskog i sveopćeg pesimizma ostaje temelj našeg optimizma te onaj tko mu iskreno vjeruje, unatoč brojnim poteškoćama živi pozitivno usmjerenje. Zaželio je da rad sjednice protekne u raspoloženju uskrsnog optimizma i zahvalio vijećnicima – a preko njih i onima koje predstavljaju – za sve što čine u župama ili na drugim mjestima svoga poslanja.
Zatim je tajnik Vijeća Ivica Žuljević pročitao zapisnik prethodne sjednice, nakon čega je uslijedila rasprava o izvršenju pojedinih njezinih zaključaka, među kojima je i zadaća povjerena tročlanoj radnoj skupini (Jozo Jurić, Josip Krpeljević, Želimir Žuljević) da na temelju završnog dokumenta prošlojesenske Opće biskupske sinode u Rimu predloži obnovljeni koncept tečaja priprave za brak, kao i zadatak koji je dan predsjedniku Odbora za proslavu Izvanrednog jubileja milosrđa i 20. obljetnicu uspostave Požeške biskupije Josipu Krpeljeviću da spomenuti Odbor do konca školske godine oblikuje pojedinosti pastoralnog programa za godinu 2016./2017., napose s obzirom na Treći Biskupijski euharistijski kongres. O projektu edukacije župnih animatora djece i mladih izvijestio je Robert Mokri, predstojnik Katehetskog ureda, rekavši da je u njem sudjelovalo 150 mladih iz različitih dijelova Biskupije. Zaključeno je da će svi voditelji edukacije animatora i svi animatori sudjelovati na hodočašću mladih u Voćinu idućega 14. svibnja, i u sklopu toga održati zajednički radni sastanak. Jednako tako i sudionici Katoličke malonogometne lige u Požeškoj biskupiji. Naglašavajući važnost brige za duhovna zvanja, biskup je podsjetio vijećnike da je za nedjelju Dobrog pastira svim župama upućen dopis s informacijama o natječaju za upis kandidata u Bogoslovno sjemenište i u požeški Kolegij. Odlučeno je da će susret kandidata za upis u Bogoslovno sjemenište biti u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine u Biskupskom domu u Požegi u 9 sati a susret kandidata za upis Kolegij u petak, 17. lipnja 2016. godine također u Biskupskom domu u Požegi u isto vrijeme.
Biskup je pozvao vijećnike da u dogovoru sa svećenicima u svojim dekanatima potaknu vjernike te se tijekom ljeta s posebnim raspoloženjem uključe u hodočašća u marijanska svetišta koja su oprosna mjesta prigodom Izvanrednog jubileja milosrđa. Odlučeno je da će se slijedeće godine, kad slavimo 20. obljetnicu utemeljenja Biskupije, u uskrsnom tjednu (sredinom travnja) održati zahvalno biskupijsko hodočašće u Rim. Već je ranije dogovoreno da na njem sudjeluju djelatnici naših katoličkih škola, članovi njihovih obitelji i prijatelji. Također je odlučeno da će duhovne vježbe za svećenike biti u Velikoj od 12. do 14. rujna 2016. godine. Budući da na jesen istječe mandat članovima ŽPV-a, zaključeno je da se izbori za novih članova Župnih pastoralnih vijeća održe u nedjelju, 11. rujna 2016. godine, koji će nakon toga biti potvrđeni da bi u subotu, 24. rujna 2016. mogli sudjelovati na Biskupijskom danu u Požegi. Biskup je izvijestio vijećnike da će idućeg mjeseca listopada i studenog započeti novi krug kanonskih vizitacija župa, što će utjecati na termine održavanja jesenskih arhiđakonatskih susreta trajne svećeničke formacije, tzv. korona. Dogovoreno je da će otvorenje novoizgrađenog Dijecezanskog muzeja u Požegi biti u subotu, 18. lipnja 2016. godine u 11 sati. Biskupijski susret ministranata u Voćinu bit će, kako je predviđeno, u srijedu, 22. lipnja 2016. a hodočašće starijih osoba u Voćin kako je uobičajeno na godišnjicu krunjenja Gospina lika, u utorak, 7. lipnja 2016.
Slijedilo je zatim predstavljanje Apostolske pobudnice Amoris laetitia i rasprava o pastoralu obitelji. Prof. Ana Matković, psihologinja u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi, izvijestila je vijećnike o obnovljenom programu djelovanja Obiteljskog centra »Pro vita et familia« u Požegi koji će se početi ostvarivati 1. svibnja ove godine, a odvijat će se u dva smjera: savjetodavno i preventivno. Okupljen je tim stručnjaka koji će problematici obiteljskog pastorala pristupati multidisciplinarno. Zamišljeno je da naše katoličke škole posluže kao baze promicanja kršćanske antropologije i kršćanskog poimanja braka. Postsinodalnu apostolsku pobudnicu pape Franje Amoris laetitia, vijećnicima je ukratko predstavio Josip Krpeljević. Biskup Antun je podsjetio na neke naglaske Pobudnice u pristupu pastoralu braka i obitelji, napose je istaknuo važnost da se pastoralni djelatnici ne usredotoče samo na probleme suvremenog braka i obitelji nego da trajno imaju na pameti njihovu pozitivnu vrijednost i ljepotu po Božjem naumu te je trajno navještaju. Kazao je da nas papa Franjo potiče na pastoralno obraćenje koje sa sobom nosi veliku osjetljivost za svaki pojedini brak i osobu koja se nalazi u problemima, za razlučivanje njihova stanja i pružanja pomoći. To znači da od pastorala mnoštva na koje se primjenjuju opća načela valja prijeći na personalizirani pastoral koji se posvećuje pojedinom čovjeku u njegovu konkretnom stanju. Za takav tip pastorala, dodao je, svećenicima su potrebni suradnici, vjernici laici, koji snagom svoga krsnog pomazanja Duhom Svetim također imaju osjećaj vjere, ali da ih treba i educirati za tu službu. Povezano s time spomenuo je i pitanje tzv. gender ideologije te je izvijestio vijećnike da će idućih dana svim župama biti dostavljena Poruka biskupâ Hrvatske biskupske konferencije »Muško i žensko stvori ih«, u kojoj je izložena vjera Crkve o čovjeku kao muškarcu i ženi, stvorenima na sliku i priliku Božju, i koja daje kršćanski odgovor na sve agresivniji promidžbu i svojevrsno nametanje rodne ideologije.
Biskup je vijećnike izvijestio da je višegodišnji projekt prikupljanja sakralnih predmeta izvan liturgijske uporabe u župama Požeške biskupije uglavnom priveden kraju, te da će oni biti izloženi na trajnom postavu Dijecezanskog muzeja u Požegi kao važnoj pastoralnoj sastavnici, a da sada želimo započeti ostvarivati drugi važan projekt, identificiranje i popis župne arhivske građe. Naglasio je kako nas iskustvo uči da se dogodilo ono što je zapisano, i da je u tom smislu od velikog značenja sačuvati zapise prošlih vremena, koji svjedoče o djelovanju Crkve na ovim prostorima. U tu svrhu vijećnicima je podijeljen obrazac koji navodi što sve spada u župnu arhivsku građu kako bi je popisali i pravilno  pohranili, da bi potom bila smještena u središnji biskupijski arhiv. Biskup je spomenuo da nakon toga ostaje još pitanje obrade povijesnih knjižnica čija je značajna količina prisutna u župama Požeške biskupije.
Biskupijski ekonom Dražen Akmačić osvrnuo se na župne financijske izvještaje za proteklu 2015. godinu, rekavši da će određenom broju župa, čiji izvještaji ili nisu potpuni ili sadrže neke netočnosti, ovih dana oni biti vraćeni sa zahtjevom da se uočene nepravilnosti isprave. Upozorio je na problem da određeni broj župnika financijski izvještaj nije dostavio na službenom, propisanom obrascu. Biskup je dodao da se u crkvenom uredovanju i na svim drugim područjima treba služiti propisanim obrascima, da to vrijedi i za župne matice i parice. Na koncu sjednice predstojnik ureda za gradnju Ivica Žuljević izvijestio je vijećnike o radovima koji se izvode u Biskupiji i pojedinim župama te o nekim pitanjima s time povezanima. Sjednica je završila zajedničkom molitvom.