BISKUP ŠKVORČEVIĆ ČESTITAO ŽIDOVIMA BLAGDAN PESAH

Požeški biskup Antun Škvorčević uputio je dr. Kotelu Da-Donu, glavnom Rabinu Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj te Lucianu Moši Preleviću, glavnom rabinu Koordinacije židovskih zajednica u Republici Hrvatskoj čestitku za blagdan Pesah. U Čestitci biskup piše:
„Prigodom blagdana Pesah upućujem Vama i svim članovima Vaše zajednice srdačnu čestitku te svjedočim najbolje želje: Hag Pesah Sameah!
Ne bojte se! (Izl 14, 13). Ove riječi ohrabrenja uputio je Bog svome narodu na usta sluge svoga Mojsija kad ga je poveo putem oslobođenja iz egipatskog sužanjstva. One i danas imaju pokretačku snagu da pred ljudskom ranjenošću zlom, patnjom i smrću – čiju je težinu židovski narod u novije doba bolno iskusio u stradanjima Holokausta – vjerujemo Božjem naumu o konačnom oslobođenju svega stvorenog, te da s njime odvažno slijedimo put slobode i ljudskog dostojanstva. Kršćani ispovijedaju da je Bog u Isusu Kristu omogućio pobjedu nad zlom i smrću te su zajedno sa „starijom židovskom braćom“ i u današnjem svijetu nositelji besmrtnih nada.
Radujući se silnim Božjim djelima, sa Psalmistom molim: Šalom al Israel (Ps 128, 6), mir nad Izraelom, mir nad Hrvatskom, mir nad cijelim svijetom“, zaključuje biskup Škvorčević čestitku.