CARITASOVA AKCIJA „RAZMIJENI I DARUJ“

Dana 11. lipnja 2016., od 9 do 13 sati, u dvorištu Caritasa Požeške biskupije (Vukovarska 7, Požega) te u suradnji s pojedinim župama i školama grada Požege i okolice, Caritas organizira akciju „Razmijeni i daruj“.
Cilj akcije je da učenici osnovnih i srednjih škola koji posjeduju udžbenike od prošle godine razmijene ili daruju onima kojima su ti udžbenici potrebni te na taj način pomognu i olakšaju mnogim obiteljima pripremanje djece za novu školsku godinu. Osim udžbenika, može se donijeti i ostali školski pribor (torbe, pernice, bilježnice…).
Pozivamo sve da se odazovu akciji volontiranjem ili na način da donesu svoje stare udžbenike i školski pribor koji žele razmijeniti ili darovati te na taj način pomoći i roditeljima i učenicima da se što bolje spreme za novu školsku godinu.