POŽEŠKA BISKUPIJA DODIJELILA STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

Požeška biskupija putem Zaklade za pomoć učenicima i studentima dodijelila je stotinu i trideset stipendija. Svečanost potpisivanja ugovora s ovogodišnjim dobitnicima stipendije održana je 14. listopada u Dvorani Bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi.
U prigodnoj riječi nazočnim učenicima, studentima i njihovim roditeljima biskup Antun Škvorčević je izrazio radost što se ovaj susret održava u predvečerje svetkovine sv. Terezije Avilske, zaštitnice požeške Katedrale, kao jedan od mnogobrojnih programa pobožnosti, kulture i dobrotvornosti u vremenskom razdoblju od godišnjice uspostave Požeške biskupije (27. rujna) do spomenute svetkovine (15. listopada). Rekao je da kroz dodjelu stipendija Požeška biskupija želi prvenstveno posvjedočiti duhovne vrijednosti međusobnog poštovanja i solidarnosti, prepoznavanja u svakom čovjeku jedinstvene i neponovljive osobe koju je Bog stvorio i s kojima računa. Podsjetio je nazočne da je Isus Krist, rekavši: »Štogod učiniste jednome od ove najmanje braće, meni učiniste«, sebe poistovjetio s ljudima koji i danas žive oko nas, osobito s onima koji pate, trpe ili su siromašni i u osami. Spomenuo je da je tijekom natječaja koji je Zaklada Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima otvorila 10. kolovoza, na blagdan sv. Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, i koji je trajao sve do 30. rujna, zaprimljeno 158 zamolbi, od kojih je Vijeće spomenute Zaklade, držeći se propisanih kriterija i u skladu s trenutnim biskupijskim financijskim mogućnostima, prihvatilo njih 98, pojasnivši da tom broju treba dodati i dvadesetak stipendija za kolegijaše u Požegi te još nekoliko za druge studente, tako da ukupni broj dodijeljenih stipendija za ovu školsku godinu iznosi 130.
Rekao je kako mu je žao što sve zamolbe nisu mogle biti prihvaćene, ustvrdivši da će Biskupija i one koji ovoga puta nisu dobili stipendiju nastojati pratiti te im u skladu sa svojim mogućnostima pomagati. Poručio je ovogodišnjim dobitnicima stipendija da Požeška biskupija od njih očekuje isto ono što od njih očekuje Bog, koji ih je stvorio i obdario sposobnostima uma i srca: da kao srednjoškolci i studenti svojom marljivošću posvjedoče kako se služe kreativnom sposobnošću primljenom od Boga i da ih ulažu u duhovne vrijednosti kao što su dobrota, plemenitost, ljubav, altruizam, život za druge, što donosi najdublji smisao našem postojanju. Ustvrdio je da ostvarivati duhovne vrijednosti u svom životu znači živjeti po Božjem naumu. Naprotiv, živeći sebičnost ostajemo neostvareni, torzo, jer je ostala neiskorištena ona moć i sposobnost koju nam je Bog darovao. Pozvao je nazočne da kroz svakodnevnu molitvu, nedjeljnu svetu misu i kroz aktivnu uključenost u život svoje župne zajednice, njeguju povezanost s Bogom, jer na taj način nikada u svojim životnim poteškoćama neće ostati sami. Ustvrdio je da to nije tek neki teoretski govor bez značenja ili romantizam, jer postoje mnogi ljudi iskustva života u povezanosti s Bogom, istaknuvši pritom sv. Tereziju Avilsku, čiju svetkovinu sutra slavimo. Poželio im je puno Božjeg blagoslova i uspjeha u njihovim učeničkim i svim drugim nastojanjima.
Naglasio je da se odnos Požeške biskupije prema njima i njihov prema Biskupiji ne bi smio svesti samo na razinu novca kojeg primaju za stipendije, jer mi ljudi u konačnici ne živimo od toga, nego od one povezanosti s Bogom i jednih s drugima koja se događa u dubini našeg bića, u našem srcu. Rekao je da se ta povezanost ostvaruje kroz molitvu jednih za druge, kao i kroz susrete, najavivši prvi u veljači iduće godine, a drugi na blagdan sv. Lovre. Zahvalio je nazočnim roditeljima za brigu koju nose za svoju djecu, uvjeravajući ih da u tom nisu sami, jer ih prati Crkva, naša Požeška biskupija koja je po dodjeli stipendija na neki način postala sastavnim dijelom njihovih obitelji. Zahvalio je Goranu Lukiću, ravnatelju Biskupijskog karitasa, koji je ujedno i voditelj biskupijske Zaklade za pomoć učenicima i studentima, za sve ono što sa svojim suradnicima redovito čini, a osobito za ono što su učinili u pripravi za dodjelu stipendija. Potom je biskup svakom stipendijantu uručio primjerak ugovora kojim im Biskupija jamči mjesečnu novčanu potporu.