SJEDNICA PREZBITERSKOG VIJEĆA POŽEŠKE BISKUPIJE

Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je 28. listopada 2016. redovita sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Sjednica je započela molitvom Trećega časa. Biskup je potom pozdravio nazočne vijećnike, istaknuvši da je Prezbitersko vijeće, kako kaže Zakonik kanonskoga prava, svojevrsni biskupov senat koji čine zrele osobe, bogate iskustvom vjere i zauzete u poslanju Crkve. Podsjetio je na današnji blagdan sv. Šimuna i Jude Tadeja, apostola koji se nalaze u popisu Dvanaestorice, i naglasio da je Isus ustanovio ovaj zbor, povezujući ga na svoj način s dvanaest plemena Izraelovih, temelj židovskoga naroda, postavljajući Dvanaestoricu za stupove Crkve, s Petrom na čelu. Oslanjajući se na pročitani ulomak iz kratkog čitanja Trećeg časa, biskup je istaknuo kako sv. Pavao tvrdnjom da je Bog u nas položio riječ pomirenja te da smo Kristovi poslanici opisuje našu svećeničku egzistenciju kao stvarnost posvema utemeljenu na odnosu prema Bogu i Isusu Kristu.
Nadovezao se na minulu Misijsku nedjelju, protumačio kako je cijela Crkva misijska, odnosno poslanička, kazavši da je Isus svakom njezinom članu povjerio poslanje naviještati radosnu vijest. Spomenuo je kako je poslanik, ambasador na političkoj razini usko povezan s onim koji ga je poslao, sve duguje njemu, sve radi za njega i onako kako on od njega traži, zastupa onoga koji ga je poslao. Ako je na političkoj razini takav način odnosa između poslanog i onoga koji ga šalje, kako li tek Kristovi poslanici trebaju svoj identitet živjeti i biti u najdubljem odnosu s njime i trajno provjeravati jesu li mu vjerni, kazao je biskup. Spomenuo je vijećnicima da oni kao predstavnici drugih svećenika u Biskupiji, imaju na ovoj sjednici zadaću na neki način provjeriti kako se ostvaruje njihovo poslanje, u prvom redu žive li i izgrađuju li se trajno u svijesti poslanika. Podsjetio je na završetak Godine milosrđa u kojoj nam je papa Franjo dao posebni zadatak, te da nam valja zapitati se što smo tijekom ove godine učinili. Predstavio je dnevni red sjednice i poželio uspješan rad.
Zatim je tajnik Vijeća Ivica Žuljević pročitao zapisnik prethodne sjednice. Uslijedila je rasprava o izvršenju pojedinih zaključaka prošle sjednice koji imaju značenje za pastoralne programe po završetku Izvanrednog jubileja milosrđa o 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije i Trećeg biskupijskog euharistijskog kongresa. Među ostalim spomenuti su razlozi zbog kojih se hodočašće vjernika Požeške biskupije u Rim prigodom 20. obljetnice njezine uspostave održava od 28. travnja do 3. svibnja 2017. godine. Istaknuto je da arhiđakonatski svećenički susreti trajne formacije koji započinju idućega 11. studenog imaju za cilj pokrenuti svećenike kao nositelje pastoralnih programa u godini održavanja euharistijskog kongresa a zatim arhiđakonatski susreti članova župnih pastoralnih vijeća na početku došašća ove godine (28. studenoga – Slavonsko podravski arhiđakonat, 29. studenoga – Katedralni arhiđakonat, 30. studenoga – Zapadno slavonski arhiđakonat i 1. prosinca – Posavski arhiđakonat) trebaju potaknuti modele suradnje između svećenika i vijećnika u ostvarivanju pojedinih pastoralnih zadaća. U okviru razmišljanja o programima euharistijskog kongresa biskup je spomenuo i ulogu nedavno otvorenog Dijecezanskog muzeja u Požegi kao svjedoka življene vjere na našim prostorima tijekom minulih stoljeća, napose značenje sakralnih predmeta koji su služili u svetim slavljima i pomagali vjernicima da budu dionicima otajstava spasenja. S tim u vezi istaknuo je i važnost da svaka župa ima katalog Dijecezanskog muzeja i monografiju „Ivo Dulčić“ koje će župnici primiti prigodom skorih susreta jesenskih „korona“. Među ostalim je zaključeno da će završetak Izvanrednog jubileja milosrđa u Požeškoj biskupiji biti u subotu, 19. studenoga, dan prije zatvaranja Jubileja na razini opće Crkve. Ujedno će toga dana u Katedralu hodočastiti crkveni zborovi kako to inače već tradicionalno čine o blagdanu sv. Cecilije, zaštitnice svete glazbe. Biskup je naglasio kako valja potaknuti i druge vjernike da sudjeluju na slavlju zatvaranja Godine milosrđa u Katedralu.
Razmatrano je potom aktualno pitanje Tečaja priprave za brak u svjetlu Postsinodalne apostolske pobudnice pape Franje „Amoris laetitia“. Biskup je istaknuo značenje priprave za brak, podsjetio kako postoji naše biskupijsko iskustvo u tom pogledu na temelju prakse koja se provodi od uspostave Biskupije. Trenutačno stanje održavanja tečaja priprave za brak u pojedinim dekanatima prikazao je Josip Krpeljević. Do sada su se uglavnom tečajevi organizirali na način predavanja o braku psihologa, sociologa, svećenika, pravnika i slično, te je spomenuto da zaručnici po tom modelu uglavnom ostaju anonimni, pasivni slušatelji izlaganja. Uočeno je da se dosadašnji model tečaja održava u sjedišta dekanata te zaručnici u pripravi za brak nisu povezani sa svojom župnom zajednicom. Biskup je naglasio kako papa Franjo u „Amoris laetitia“ u broju 206 i dalje govori o većem angažiranju župe u pripravi za brak, zatim da priprava za brak treba biti svojevrsna inicijacija u sakrament kršćanskoga braka i bračnog života, što traži daljnju i neposrednu pripravu te praćenje mladenaca u prvim godinama braka. Papa naglašava kako nisu toliko važne informacije o braku, nego ono što će mladenci u nutrini svoga bića usvojiti kao uvjerenje izraslo iz iskustva vjere.
Prof. Ana Matković, biskupijska povjerenica za pastoral braka i obitelji izvijestila je vijećnike o sjednici Odbora HBK za brak i obitelj i prijedlozima s obzirom na pripravu za brak. Na Odboru je predloženo da se tečaj priprave proširi na šest dana i uvedu nove teme kao što su ovisnost, ekonomska pitanja i drugo te naglasak stavi na post-ženidbeno vrijeme. Nakon rasprave o navedenim pitanjima biskup je zaključio da bi program priprave za brak u Požeškoj biskupiji valjalo obnoviti tako da bi on počeo u vlastitoj župi mladenaca, koja bi trebala imati zajednicu obitelji, nekoliko obitelji osvjedočenih u vjeri, iskusnih u bračnim i obiteljskim pitanjima koje bi primile one koji se pripremaju za brak, stvorile ozračje u kojem bi se oni mogli otvoriti u povjerenju i naći u zajednici svojevrsnu odnosnu točku svoga budućeg braka. S time je moguće povezati i dosadašnji dorađeni program tečaja na dekanatskoj razini. Oblikovanje toga modela priprave za brak povjereno je na prethodnom zasjedanju radnoj skupini Josip Krpeljević, Jozo Jurić i Želimir Žuljević, kojima se pridružuje i prof. Ana Matković.
U daljnjem radu sjednice dogovoren je program 20. obljetnice utemeljenja Požeške biskupije, odnosno Treći biskupijski euharistijski kongres. Biskup je naglasio kako je upravo spomenuta obljetnica prigoda prisjetiti se da mjesna Crkva ima svoj vrhunac i izvor u euharistiji, da se ona u njoj očituje i ostvaruje kako uči II. Vatikanski sabor. Među ostalim je zaključeno da se na pisani način predstavi dvadeset godina Biskupije i tiska monografija koja bi objedinila različite njezine sastavnice. Središte proslave jest biskupijska euharistijska postaja u Požegi, 24. rujna 2017. godine, na kojoj će sudjelovati svi crkveni slojevi. Biskup je istaknuo kako tom vrhuncu predstoji priprava, koju svećenici već započinju „koronama“ ove jeseni na temu svete mise, potom će biti susreti župnih pastoralni vijećnika u došašću, zatim u korizmi kateheze na temu euharistijskog slavlja. Dogovoreni su termini dekanatskih i arhiđakonatskih euharistijskih postajnih slavlja kao i biskupijsko hodočašće u Rim. Svi programi imaju za cilj poboljšanje sudjelovanja vjernika u slavlju svete euharistije u svojim župama. Budući da euharistija traži prikladnog slavitelja, tijekom godine euharistijskog kongresa četvrtkom će se u župama organizirati klanjanja pred Presvetim s posebnom nakanom za duhovna zvanja, na kojem će prvenstveno sudjelovati članovi Biskupijskog djela za duhovna zvanja.
Pri svršetku rada sjednice biskupijski ekonom Dražen Akmačić osvrnuo se na financijske izvještaje, mirovinski fond, intencije i druga pitanja iz ekonomata. Ivica Žuljević predstavio je gradnje u Biskupiji a biskup najavio kako će se iduće godine u okviru biskupijskih i župnih financijskih mogućnosti nastojati obnoviti nekoliko dotrajalih župnih kuća te započeti gradnju novih. Ravnatelj biskupijskog Caritasa Goran Lukić izvijestio je o akcijama Caritasa, osobito na području pružanja pomoći starim i nemoćnim osobama, stipendijama koje je Biskupija dodijelila učenicima i studentima. Sjednica je završila zajedničkom molitvom i objedom u Domu pape Ivana Pavla II.