ARHIĐAKONATSKI SUSRETI ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆNIKA POŽEŠKE BISKUPIJE

Od 28. studenog do 1. prosinca pod vodstvom biskupa Antuna Škvorčevića održana su četiri regionalna, arhiđakonatska susreta članova župnih pastoralnih vijeća. Susret za Slavonsko- podravski arhiđakonat organiziran je 28. studenog u kino dvorani u Slatini; za Katedralni arhiđakonat, 29. studenog u Dvorani Sv. Terezije Avilske u Požegi; za Zapadno slavonski arhiđakonat, 30. studenog u Hrvatskom Domu u Pakracu, a za Posavski arhiđakonat, 1. prosinca u župnoj crkvi Bezgrješnog Začeća BDM u Novoj Gradiški.
Na početku susreta arhiđakoni Vladimir Škrinjarić, Matija Juraković i Antun Prpić pozdravili su biskupa Antuna, sve nazočne svećenike i pastoralne vijećnike.
Biskup je u svom nastupu posvijestio vijećnicima što je Crkva na temelju vjere II. vatikanskog sabora, istaknuvši da ona nije ljudska organizacija, nego organizam živoga uskrslog Gospodina, koji kao pobjednik nad smrću, u snazi Duha Svetoga, već 2000 godina okuplja one ljude koje je sebi pridružio u sakramentu krštenja a očituje i ostvaruje Crkvu kao svoje tjelo po euharistijskoj žrtvi na oltaru kojom obnavlja svoje djelo ljubavi. Istaknuo je da je organizam Crkve onoliko živ koliko njezini članovi surađuju s Božjim djelom u Isusu Kristu, odnosno koliko dopuštaju Božjem Duhu da u njima ostvaruje onu životnu sudbinu koju im je Bog dodijelio u Isusu Kristu. Kazao je da nam Isus Krist u svetoj euharistiji trajno svjedoči kako Bog nije ravnodušan prema čovjeku, ali da pred njegovim djelom ljubavi nerijetko ljudi ostaju ravnodušni. Protumačio je da su župni pastoralni vijećnici ona skupina vjernika koji svjesno prihvaćaju trostruko Isusovo poslanje kojega su postali dionicima po svetom krštenju i da podijeljeni u tri skupine – navjestiteljsko-katehetsku, liturgijsko-molitvenu te karitativnu – nastoje tako djelovati u suradnji sa župnikom da pobijede ravnodušnost u svojoj sredini, da sve župe budu dinamične zajednice koje imaju svoje središte u euharistiji. izvoru i vrhuncu svega života Crkve.
Podsjetio je nazočne vijećnike da su za tu crkvenu službu izabrani minuloga 11. rujna, na isti dan kada su održani parlamentarni izbori i izabrana nova Hrvatska vlada. Dok polažemo nade u novu Vladu da pomakne Hrvatsku u smjeru gospodarske uspješnosti, u Požeškoj biskupiji polažemo nade u novoizabrane pastoralne vijećnike da pomaknu ljude bliže Bogu, Isusu Kristu. Čestitao im je na izboru, i pozvao ih da se oduševe za suradnju sa svojim župnicima na ostvarivanju Isusova djela u Hrvatskoj. Usporedio je vjernike s kamenčićima u mozaiku koji Isus Krist gradi i u kojem svaki od krštenih ima svoj smisao te pozvao vijećnike da dadnu svoj doprinos kako bi taj Božji mozaik bio što potpuniji, čistiji i prepoznatljiviji u našem hrvatskom društvu. Potom im je protumačio čl. 10 Pravilnika Župnoga pastoralnog vijeća u Požeškoj biskupiji i način djelovanja vijećnika u tri spomenute skupine, naglasivši kako pri tom središnje mjesto ima liturgijsko-molitvena skupina u svojoj brizi oko što dostojnijeg, ljepšeg i pravilnijeg slavljenja svete mise kao središta župnog života.
Biskupovu riječ o euharistijskom slavlju upotpunio je đakon Ivan Ereiz s prikazom djelovanja lektora kao najvažnije službe u svetoj misi nakon zaređenih službenika. Predstojnik Katehetskog ureda Požeške biskupije Robert Mokri u sklopu prikaza djelovanja navjestiteljsko-katehetske skupine predstavio je ono što Biskupija po svom Pastoralnom centru promiče s obzirom na župnu katehezu, s posebnim naglaskom na pastoral djece i mladih. Povezano s time biskup je podsjetio na značenje katoličkih škola koje deset godina djeluju u Požeškoj biskupiji, na pomoć koju Crkva time pruža roditeljima u njihovoj zadaći odgoja i obrazovanja djece. Kazao je da je s obzirom na brak i obitelj, napose u pripravi zaručnika za brak potrebno u svakoj župi oblikovati zajednicu obitelji u kojoj će zaručnici imati prve sugovornike o braku u koji stupaju, osobito nakon što se vjenčaju te se susretnu s prvim problemima. Prof. Ana Matković, psihologinja u požeškoj Katoličkoj osnovnoj školi i voditeljica Centra Požeške biskupije za život i obitelj, predstavila je rad Centra te plan i program koji predviđa suradnju sa svim župama. Ujedno je protumačena važnost Zajednica obitelji koje bi imale neizostavnu ulogu u pripremi za sakrament ženidbe. Konačno, ravnatelj biskupijskog Karitasa Goran Lukić upoznao je pastoralne vijećnike s mogućnostima rada Odbora za karitativnu djelatnost u okviru Župnog pastoralnog vijeća te o akcijama koje poduzima Biskupijski Caritas i načina suradnje s njime.
Biskup je na kraju podsjetio kako će vijećnici dati svoj posebna doprinos u organiziranju kateheza o svetoj misi u korizmi iduće godine u pripravi za Treći biskupijski euharistijski kongres o dvadesetoj obljetnici utemeljenja Požeške biskupije. Ujedno je istaknuo značenje biskupijskog hodočašća u Rim od 28. travnja do 3. svibnja iduće godine, kojim će požeška mjesna Crkva očitovati svoju povezanost s općom Crkvom i zahvalnost svome utemeljitelju sv. Ivanu Pavlu II. te je pozvao vijećnike da se u njega uključe.