Biskupova korizmena poruka 2017.

„TKO OSTAJE U MENI I JA U NJEMU, TAJ DONOSI MNOGO RODA.“ (Iv 15,5)

Časna braćo svećenici i đakoni,
poštovani redovnici i redovnice,
cijenjeni vjeroučitelji, bogoslovi i sjemeništarci,
dragi vjernici!

Na početku korizmenoga vremena o 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije i u pripravi za naš Treći euharistijski kongres svima vama upućujem pozdrav mira: Krist danas i uvijeke, naša nada!
Prošlih dana proboravio sam određeno vrijeme u jednoj zdravstvenoj ustanovi. U zajedničkoj blagovaonici našla su se za stolom do mojega trojica mladih ljudi koji su zapodjenuli razgovor o gospodarskom projektu na čijemu ostvarenju zajednički rade. Uklonili su sa stola sve što je na njem stajalo, rasprostrli dokumentaciju projekta poduzeća te jedan drugome s nemalom strastvenošću tumačili njegove pojedinosti čije bi ostvarenje trebalo dovesti do uspjeha i materijalnog boljitka. Osim toga, ti su mladi ljudi gotovo redovito nakon jela ostajali u blagovaonici te s još jednim prijateljem za istim stolom kartali. Posrećilo se jednome da je češće dobio najjaču kartu – „asa“ – te pobjeđivao, izazvavši time suigrače na komentar i pitanje kako to da baš on uspijeva doći do najjače karte.

Gospodarska uspješnost ili još nešto drugo?
1. Sve to potaknulo me na razmišljanje koje bih želio podijeliti s vama na početku ove korizme. Naime, u svakome od nas postoji upisana silna želja za životom i uspjehom. Redovito smatramo da je, s obzirom na taj cilj, potrebno nešto poduzeti na društvenoj, gospodarskoj, prosvjetnoj i drugim razinama. U to nas uvjeravaju javni sustavi u svijetu i kod nas te tražimo mogućnost što boljega uključivanja u njih. Svjedoče to i brojni mladi ljudi i cijele obitelji koje ovih dana iz Hrvatske, napose iz Slavonije, odlaze u inozemstvo kako bi bili dionicima tamošnjeg blagostanja. Utješno je s jedne strane što oni tim odlaskom pronalaze dostojniji materijalni život, ali se s druge strane postavlja pitanje može li se nečije imovinsko stanje i moć na društvenoj ljestvici poistovjetiti s uspješnim životom.To je, nedvojbeno, važna dimenzija našega postojanja, ali je za uspješnost života potrebno poduzeti još neke važne korake.

Obraćenjem se uključiti u Božji sustav života
2. Iskustvo nam svjedoči, a Isus, kao najbolji čovjekov poznavatelj, potvrđuje da je za uspješan život potrebno nešto učiniti s nama samima jer ponajprije o tome, a ne o nečem oko nas, ovisi naše ispunjenje i smisao. Isus je stoga na početku svoga javnog djelovanja uputio snažan poziv: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1,15). Dok nam je svećenik na Čistu srijedu posipao glavu pepelom, izgovarao je navedene Isusove riječi: „Obratite se i vjerujte evanđelju.“ Tim imperativom i pozivom Isus nas je želio uvjeriti da put do uspješna života prolazi nutrinom svakog čovjeka i da upravo na toj razini treba sa sobom nešto učiniti kako bi ono što radimo na društvenom području bilo istinski uspješno. O tome na svoj način govore i mnogi mudri ljudi u Hrvatskoj, upozoravajući kako se kod nas dogodio moralni sraz i gubitak sustava vrijednosti utemeljena na ljudskoj savjesti te se zauzimaju za povratak tim vrijednostima. Drugim riječima, tek promijenjeni pojedinac, obraćeni čovjek, može biti nositelj uspješna društva.

Oslobođenje od uronjenosti u svijet zla po Isusu Kristu
3.Valjalo bi uočiti još nešto. Liturgijska čitanja prve korizmene nedjelje tumače nam zašto je čovjek izložen trajnoj opasnosti da se izgubi na duhovnoj razini svoga vlastitog bića i ostane neuspješno stvorenje. On je na prapočetcima svoga postojanja očitovao nepovjerenje u Boga, opredijelio se za zlo, postao ranjeno biće te svi mi rađanjem postajemo dionicima toga stanja (usp. Post 2,7–9; 3,1–7). Pored toga evanđelje nam posvješćuje kako smo pojedinačno izloženi kušnji Zloga, sloboda nam je oslabljena te nas on lako može zavesti na put propasti, ali mu se Isus suprotstavio i jedini ga pobijedio (usp. Mt 4,1–11). U drugom nedjeljnom čitanju sv. Pavao nas uvjerava kako smo u Isusu svi mi pobijedili i postali pravednici (usp. Rim 5, 12.17–19). Stoga se Isusov poziv „Obratite se!“ ne odnosi samo na ono što svatko od nas treba nastojati sa sobom učiniti na moralnoj razini da ne ostane zarobljenik zla i smrti. On se odnosi na to kako nam valja svoj život usmjeriti prema Njegovoj osobi, ukorijeniti se u Njega vjerom te se snagom Njegova Duha čistiti od zla kako bismo bili osposobljeni živjeti novu pravednost.

Isus Krist Božji je projekt uspješna čovjeka
4. Sâm Isus Krist predstavio se kao Božji projekt u kojem čovjek u najdubljem smislu postaje uspješno biće. On vrjednuje materijalnu razinu našega postojanja, sažalio se nad gladnim ljudima, umnožio kruh i nahranio ih, ali je potpuno jasno ustvrdio da „ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4). Osim toga, tom istom jasnoćom Isus kaže: „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao“ (Iv 6,51), (…) „tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke“ (Iv 6,58). Štoviše, On uvjerava: „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju“ (Iv 10,10). Čovjek postaje dionikom punoga života kad se na njemu ispuni Isusova riječ: „Ostanite u meni i ja u vama. Tko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda“ (Iv 15,4–5). Isusovo „Ja u vama i vi u meni“ ostvaruje se na sakramentalan način u svetom krštenju te trajno obnavlja i hrani u euharistijskom slavlju, po svetoj pričesti. Korizma je vrijeme iskrenog nastojanja obnove naše krsne pripadnosti Isusu Kristu i opredjeljenja za život hranjen Njegovom riječju i euharistijskim otajstvom. To je vrijeme priprave za proslavu Svetog trodnevlja Isusove muke, smrti i uskrsnuća, a ove godine ujedno i za naš Treći biskupijski euharistijski kongres. Tako ćemo oživjeti u onim duhovnim dimenzijama na koje nas je poticao bl. Alojzije Stepinac kad je u Požegi prije 80 godina predvodio Euharistijski kongres i koji sada iz nebeske domovine moli za naše dobro.

Za euharistijskim stolom postati dionicima Božjega projekta o čovjeku
5. Po Riječi Božjoj koju slušamo i euharistiji koju slavimo, u svetoj misi, na svoj način je stavljen na stol Božji projekt o uspješnu čovjeku u Isusu Kristu. To je projekt Njegove ljubavi na križu kojom nas je istrgnuo iz smrti, darovao puninu života čiji dionici postajemo po svetoj pričesti, u kojoj – kako su govorili sveti oci – primamo lijek besmrtnosti. Ostvaruje se tako Njegova želja da On bude u nama i mi u Njemu.
Pozivam vas, braćo i sestre, da ove korizme poput spomenutih mladića, strastvenih suradnika na ostvarenju vlastitog gospodarskog projekta, svi sudjelujete u katehezama koje se organiziraju četvrtkom u svim našim župama, povezano sa svetom misom i klanjanjem, zauzeto raspravljate o Božjem projektu svoga uspješnog života u Isusu Kristu te se još snažnije opredijelite za Njega kao jedinu kartu, pravi „as“ s kojim se dobiva život u punini. Ne sustežite se odabrati Isusa Krista kao svoj najvažniji osobni projekt i o njemu razgovarati u svojim obiteljima, s djecom i mladima, na mjestima javnoga života kako biste potaknuli i ostale za puninu života koju im može samo On udijeliti. Oduševite one koji su se možda ohladili i udaljili od Crkve da zajedno s vama uznastoje dublje upoznati euharistijsko otajstvo kako bi se povećao broj onih koji će ga plodonosnije slaviti, pobožnije ga štovati, i tako biti potpunije u Isusu i on u njima. Ispunjeni u svetoj misi novom duhovnom snagom, promičite civilizaciju ljubavi, zauzimajte se za dobro braka i obitelji, svjedočite blizinu osamljenima, pomažite siromašnima. To će biti naš odgovor na Isusov poziv obraćenja u pripravi za Uskrs i za Treći euharistijski kongres Požeške biskupije o 20. obljetnici njezina utemeljenja.

U zajedništvu požeške mjesne Crkve
6. U svim nastojanjima ove korizme bit će vam od nemale pomoći knjižica pod naslovom Euharistija – Priprava za Treći euharistijski kongres Požeške biskupije koju možete dobiti od svoga župnika. Čitanjem ove knjižice u miru svoga doma i obitelji moći ćete nadopuniti ono što ste u crkvi usvajali na korizmenoj katehezi četvrtkom. Podsjetio bih vas da smo na početku korizme prije deset godina pokrenuli biskupijsko glasilo Zajedništvo u pripravi za naš Drugi biskupijski euharistijski kongres. Potičem vas da ga redovito čitate i u pripravi za Treći biskupijski euharistijski kongres. Potaknite i druge da ga čitaju kako bi i na taj način bili dionicima zajedništva naše mjesne Crkve. I naše dvije katoličke gimnazije, u Požegi i Virovitici otvorene su prije deset godina, kao i Kolegij u Požegi. Ove odgojno-obrazovne ustanove, zajedno s Katoličkom osnovnom školom u Požegi i Virovitici, nastoje pomoći roditeljima i mladim ljudima u oblikovanju života po Isusovu projektu. Molite za uspješno ostvarivanje toga evangelizacijskog djela naše Biskupije te ga poduprite i na druge načine.
U nadi Isusove snažnije prisutnosti u nama i nas u Njemu, sve vas od srca pozdravljam i blagoslivljam – vaš biskup Antun.