Molitva bl. Alojziju Stepincu

Bože, Oče Svemogući! Blaženi Alojzije Stepinac, pun pouzdanja u tebe, položio je život za obranu tvoje časti, slobodu svete Crkve, dostojanstvo i prava svakog čovjeka i naroda.

Po njegovu zagovoru daj nam, da u svim protivštinama života ostanemo vjerni tebi, ljubimo svetu Crkvu, izgrađujemo zajedništvo u svojoj Požeškoj biskupiji, te odvažno svjedočimo kršćansku vjeru u osobnom i javnom životu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.