Svećenička molitva Isusovoj Majci

Marijo, Majko Velikog Svećenika Isusa Krista!
U svom krilu po Duhu Svetom začela si tijelo Sina Očeva od vijeka.
Dok si bila s njime sjedinjena u patnji pod križem
povjerio ti je učenika Ivana za sina.
Tako si postala i mojom svećeničkom Majkom.
U dvorani posljednje večere
molila si s Isusovim učenicima dar Duha Svetoga,
bila na početku njihova apostolskog služenja u Crkvi.
Primi me u svoj majčinski naručaj.
Izmoli mi vjernost u službi, radost u evanđeoskom poslanju, snagu u žrtvi i trpljenju.
Budi uza me u trenutku prijelaza s ovoga svijeta i
preporuči me milosrdnoj Božjoj ljubavi.
Pomozi mi da svojim životom budem primjer mladim naraštajima,
da se otvore Duhu Svetom, prihvate svećenički poziv,
postanu služitelji radosne vijesti tvoga Sina
i nastave djelo brojnih požrtvovnih svećenika. Amen.