Termini zaručničkih susreta priprave za brak u pastoralnoj godini 2017./2018.

SLATINSKI DEKANAT
Slatina, pastoralna dvorana sv. Josipa (Trg Sv. Josipa 11) u 19.30 sati
1) 2. – 6. listopada 2017. godine (19.30)
2) 19. – 23. veljače 2018. godine (19.30)
3) 14. – 18. svibnja 2018. godine (19.30)

NOVLJANSKI DEKANAT
Novska, vjeronaučna dvorana Župe Sv. Luke Evanđelista (Trg Luke Ilića Oriovčanina) u 19.00 sati
1) 1.- 3. i 9. – 10. rujna 2017. godine (19.00)
2) 16. – 18. i 24.-25. veljače 2018. godine (19.00)

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI DEKANAT
Nova Gradiška, Dvorana Bl. Alojzija Stepinca, A. Stepinca 1 u 19.00 sati
1) 11. – 15. rujna 2017. godine (19.00)
2) 12. – 16. veljače 2018. godine (19.00)
3) 7. – 11. svibnja 2018. godine (19.00)

NAŠIČKI DEKANAT

Našice, Duhovni centar Emaus (Kralja Tomislava 1) u 19.30 sati

1) 3.-7. rujna 2017. godine (19.30)
2) 12. – 16. veljače 2018. godine (19.30)
3) 7. – 11. svibnja 2018. godine (19.30)
4) 3. – 7. rujna 2018. godine (19.30)

POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Požega, Dvorana Sv. Terezije Avilske (Lermanova 1) u 19.30 sati
1) od 11. do 15. rujna 2017. godine (19.30)
2) od 19. do 23. veljače 2018. godine (19.30)
3) od 23. do 27. travnja 2018. godine (19.30)

PLETERNIČKI DEKANAT
Pleternica, Dvorana Sv. Valentina (Fra Kaje Adžića 6) u 19.00 sati
1) od 23. do 27. listopada 2017. godine
2) od 19 do 23. veljače 2018. godine

PAKRAČKI DEKANAT
Daruvar, Župna dvorana (Trg kralja Tomislava 5) u 19.30 sati
1) 10. do 11. i 17. – 18. studenog 2017. godine
2) 20. do 21. i 27. – 28. travnja 2018. godine

Pakrac, Župna dvorana (Strossmayerova 1)
1) 16. do 17. i 23. do 24. veljače 2018. godine (u 19.00 sati)
2) 7. do 8. i 14. do 15. rujna 2018. godine (u 19.30 sati)

VIROVITIČKI DEKANAT
Virovitica, Dvorana Sv. Franje (Zvonimirov trg 8) u 19.30 sati
1) 11.-15. rujna 2017. godine (19.30)
2) 6.-10. studenoga 2017. godine (19.30)
3) 5.-9. veljače 2018. godine (19.30)
4) 30. travnja-4. svibnja 2018. godine (19.30)
5) 10.-14. rujna 2018. godine (19.30)